Hedersmord

Ur artikel i "Socialrådgiveren", i oktober 2003, skriven av psykologen Kirsten Damgaard:

"Det är stor skillnad på äktenskapets syfte och innehåll i respektive den västerländska och den muslimska kulturkretsen. I väst är idealet att vara älskande vänner och hustrun är ofta mannens bästa vän. Detta är sällan fallet i den muslimska kulturkretsen, där paret ju ofta har blivit gifta - i passiv form - , för det är andra som har valt ut partnern och bestämt tidpunkten för samlivets inledande. Vidare har förhållandet närmast formen av ett socialt kontrakt mellan två familjer med plikter fördelade efter kön än ett kärleksförhållande mellan två individer där det praktiska också ska lösas. I många muslimska mäns medvetande är hustrun inte en likställd partner, när det gäller beslutsprocesser i familjen, och hon har inte den högsta beslutsrätten i förhållanden som angår hennes egen person, som till exempel abort och skilsmässa.

Jag påpekar att de så kallade hedersmorden och de många försöken till det samt tvångsäktenskap alla är uppföranderegler, som utövas eftersom kvinnan varken som kön eller individ tilldelas rätten att bestämma över sitt sexuella liv. Tillägnar hon sig ändå den makten straffas hon för inte att låta sig styras."

"Att kvinnors sexualitet i den muslimska kulturkretsen generellt räknas för aktiv, ses också genom den utstötning som kan bli våldtagna kvinnors lott. Deras äkta män tröstar dem inte, de räknar dem som orena och vill inte fortsätta äktenskapet, liksom resten av familjemedlemmarna anser att en våldtagen kvinna har dragit skam över dem. Ogifta våldtagna kvinnor kan inte finna en passande partner, liksom änkor eller frånskilda räknas som andra klassens. Kvinnors sexualitet ses i utbredd grad som vållande av kaos, därför måste den tyglas.

När en förlupen muslimsk hustru slås ihjäl av sin äkta man är det hedersmord, eftersom det handlar om att den manliga parten återupprättar sin plats i hierarkin genom att utöva makt. Kvinnan tillåts inte välja bort den äkta mannen eller välja en annan man att utveckla sig sexuellt med. Denna styrning tillhör enligt den förlorande mannens/släktens mäns självupplevelse honom/dem, och våld och dödsvåld är ett av redskapen i styrningen.

I de fall där far eller bror dödar är det alltid en ogift kvinna som har förbrutit sig mot fadersläktens rätt att ingå kontrakt med en annan familj om kvinnans sexuella företräden och reproduktion. Därför finns det också en 'koreografi"'uppbyggd kring stening av otrogna kvinnor, så att det är männen i familjen, som börjar. Först fadern, så den äkta mannen och därefter sönerna kastar de första stenarna. Alltså upphovet och ansvarshavande 'tvår sina händer', och sönerna avsvärjer sig arvssynden. Den kollektiva tankegången inom släkten medför att den kan pådra sig skam vid en enskild kvinnas handlingar eller dåliga rykte, men hedersupprättning kan likaledes uppnås genom att en enskild man från det rätta stället i hierarkin uppvisar en passande dominans.

På grund av det höga straffet för mord här i landet är invandrarfamiljen dock ofta pragmatisk och uppger en ung man under 18 år som den som utfört hedersmordet, när det bedöms som nödvändigt.

Skillnaderna i människosyn och attityder mellan skandinaver och traditionella muslimer är problematisk för integrationen och har konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor. Att det kommer nya invånare hit till landet med en etik från ett annat årtusende får inte medföra, som i Norge, att man vid straffutmätning tar hänsyn till om brottslingen har valt bort den nya omgivningens grundvärden. "

Därefter görs en uppräkning av kända hedersmord i Danmark, under de senaste åren (namn här borttagna av BGF):

1994: En 42-årig irakier, xx , slår ihjäl sin 22-åriga hustru med tre yxhugg pga svartsjuka. Döms till 13 års fängelse och utvisning på livstid.

1995: En 51-årig turk, yy, skjuter sin svärdotters två systrar pga beskyllningar om att de två hade medverkat till att svärdottern ville skiljas. 16 års fängelse och utvisning på livstid.

1996: Nazia Hussian, 20-årig pakistansk kvinna mördades på Frederiksberg. Vägrade att leva i ett tvångsäktenskap. Tre av hennes pakistanska bröder dömdes för mordet.

1996: Amina Hussain, 25-årig syrisk kvinna stacks ihjäl inför ögonen på busspassagerare på Amager. Gärningsmannen var kvinnans irakiska äkta man som hon hade flytt från. Han kunde inte acceptera hennes västerländska livsstil. 10 års fängelse och utvisning på livstid.

1996: Balqis Begum, 31-årig pakistansk kvinna, dödad med 20 knivhugg på Amager. Uppges ha brutit moralkodexen mellan könen. En 21-årig pakistanier dömdes till 14 års fängelse och utvisning på livstid.

1996: Kasida Ismanowski mördad med 16 knivhugg av sin jugoslaviskfödda exman pga svartsjuka. Dömt till psykiatrisk vård på obestämd tid.

1996: Kajal Omar Mustafa, 19-årig irakisk kvinna blev ihjälslagen tillsammans med en vän. Kvinnans irakiska äkta man påstod att han försökte rädda kvinnan från vännen.

1997: Imigul Saciri, 31-årig makedonsk kvinna, dödad med 20 knivhugg på öppen gata i Köpenhamn inför sina barns ögon. Kvinnan och barnen hade flytt till ett kriscenter pga våld.

1997: Doham Al-Rizy, 27-årig kvinna som ville skiljas från sin man. Kidnappad på Nörrebro och körd till Tisvilde, där mannen likviderade henne enligt arabisk tradition på samma sätt som man avlivar djur. Fängelse i 12 år och utvisad på livstid.

1998: Jabir Mahdi Hussein mördade sin algeriskfödda hustru, 37-åriga Houria Hussein, i en Fötex-butik i Herning. 24 dolkstötar pga skilsmässa. Dömd till förvaring.

1998: Danskfödda Kenza Isarti fick halsen avskuren medan hon sov. Hennes man från Marocko kände sig kränkt över att hon ville skiljas. Han stack henne 24 gånger innan han skar av halsen. 10 års fängelse och utvisning på livstid.

1999: Naima Fadlo dödad med kniv av sin 32-åriga man, som bara hade varit i Danmark i fem veckor, när han dödade henne. 10 års fängelse och utvisning på livstid.

1999: Fatma Pusat, 26-årig turkisk kvinna, funnen hängt under mystiska omständigheter. Hade blivit strypt före hängningen. Låg i separation från sin man, som senare anhölls.

1999: Turkisk-danska 19-åriga Esma Özer dödades av sin man, som inte kunde klara Esmes danska livsstil. 8 års fängelse och utvisning på livstid.

1999: Mahnaz Rahmani Keyvanipour, 29-årig iransk kvinna, bränd till oigenkännlighet i Ejby vid Köge. Hennes iranska man slog ihjäl henne i sin kiosk, varefter han körde liket ut skogen. Kunde inte acceptera hennes västerländska livsstil.

1999: Aber Mustafa, egyptisk kvinna, och hennes fyraåriga dotter dödades i Tingbjerg. Den 55-åriga egyptiska äkta mannen dödade henne med djupa knivhugg och skar av halsen på sin dotter. Den minsta dottern räddades av förbipasserande (mordet skedde på öppen gata...).

2001: 21-åriga turkiska Tülay Bag lämnades blödande på Rigshospitalet. Hennes man hade dödat sin hustru (kusinäktenskap).

2002: 14-åriga Sonay dödades med slag i kraniet, varefter hon slängdes (levande) i vattnet. Fadern dömd till 14 års fängelse och utvisning från Danmark på livstid. "

Listan har utarbetats av organisationen "Forum för Kvinders Retsstillling och Integration"

 


 Se vidare:

Kartläggning