Haarder i Expressen

Beril Haarder, Danmarks integrationsminister, hade den 24/1 -04 en debattartikel i Expressen/GT/Kvällsposten under rubriken"VÄLKOMMEN TILL VERKLIGHETEN, SVENSKAR".

Utgångspunkten är att Illmar Reepalu i Malmö kommit med liknande önskemål som man i Danmark redan jobbar efter. Där har man nu föreslagit att inget bostadsområde, som redan har 50% arbetslöshet skall behöva att hyra ut till nya arbetslösa.

Haarder understryker att det är viktigt att man inser svårigheterna i dagens situation med integrering av invandrare. Han förundrar sig över att Mona Sahlin som svensk integrationsminister inte har godkänt Reepalus krav.

Underrubriker i Expressenartikeln:

"* I Malmö har man nu stött på samma problem som i Danmark

* En stor del av den vuxna befolkningen står utanför arbetsmarknaden och alltför många barn går miste om utbildning och nödvändiga språkkunskaper.

* I Danmark arbetar vi hårt för att invandrarungdomar skall ges chansen till fria livsval och utbildning.

* Det är glädjande att Malmös socialdemokrater nu anammar våra idéer, skriver Danmarks integrationsminister BERTEL HAARDER.

* Vår nya integrationslagstiftning motiverar kommunerna att snabbt sätta nyanlända invandrare i arbete."

Haarder inleder med ett konstaterande att Köpenhamn och Malmö har liknande integrationsproblem.

En stor del av deras städers befolkning lever i "parallellsamhällen" där integrationen i bästa fall står stilla, men förmodligen går bakåt(!)

Han visar också till rektorn på Rosengårdsskolan med 950 elever, varav 4 etniska svenskar , och som kräver att vi måste ändra på flyktingpolitiken.

Haarder avslutar sin artikel med att kritisera den tidigare danska socialdemokratiska regeringen som inte lyssnade på sitt kommunalråd i Köpenhamn, utan lät det hela flyta vidare, och att Reepalu nu tydligen sitter i samma knipa.

"Det är viktigt att integrationsdebatten inte handlar om kvotering, diskriminering och politisk korrekthet - utan fokuserar på invandrares och deras barns möjligheter att bli aktiva samhällsmedborgare."