Intellektuellt självförsvar

Noam-Chomsky-citat ur videon "Manufacturing consent":


"Förändringar sker tack vare att många hela tiden arbetar. Var och en jobbar med sitt, vad det nu kan vara. De lägger grunden till rörelser som kommer att genomföra förändringar. "

"Folk ska försöka förstå världen och agera som man bör göra. De ska försöka förbättra världen, vilket många vill göra. Jag hjälper bara folk att ta rätt kurs i intellektuellt självförsvar. "

"Det betyder att man måste utveckla ett oberoende sinne. Man får jobba med det, vilket är svårt att göra ensam. Det 'fina' med vårt system är att folk isoleras där de sitter framför teven. Det är svårt att tänka själv då. Man kan inte kämpa ensam. En del kan det, men det är sällsynt. Det måste ske organiserat.

Kurser i intellektuellt självförsvar bör finnas i politiska och andra organisationer. Man bör se vad institutionerna försöker göra, rätta sig efter det och kämpa emot!

Om de vill hålla folk isolerade ska vi verka för motsatsen. Vi ska sammanföra dem och se till att det finns alternativa aktiviteter. För folk med liknande intressen och vars värderingar överensstämmer.

Vi ska hjälpa folk att lära sig att försvara sig mot makten, lära dem att ha kontroll över sina liv. Stödja varandra... Egna värderingar och självförsvar kan man lära sig tillsammans med andra."