Yttrandefrihet

Noam-Chomsky-citat ur videon "Manufacturing consent":


"Staten ska inte bestämma historiska sanningar och få straffa oliktänkande. De ska inte få den rätten.

Yttrandefriheten gäller även åsikter man inte gillar. Goebbels var för yttrandefrihet för åsikter han gillade, Stalin också. Är man för yttrandefrihet gäller det även åsikter man föraktar. Annars är man inte för den. Antingen är man det, eller så är man det inte."

"Mitt försvar av den som yttrat något i högsta grad skandalöst uppfattas förstås som försvar av dennes åsikter. Men jag försvarar bara hans rätt att uttrycka dem. Den skillnaden är avgörande, och den har man förstått utanför fascistiska kretsar sedan 1700-talet."