Vems urval?

Noam-Chomsky-citat ur videon "Manufacturing consent":


"Media på riksnivå sätter den allmänna dagordningen, som andra rättar sig efter så till den grad att stor uppmärksamhet ägnas åt nationella och internationella affärer. Det är 'elitmedia' som är trendsättarna. Det vill säga New York Times, Washington Post, stora TV-stationer. De sätter upp de allmänna ramarna och lokala media anpassar sig mer eller mindre.

De gör det på olika sätt. Genom att välja ämnen, det som är angeläget. De framhåller en del, filtrerar annat, håller debatter inom vissa gränser. De beräknar, väljer, formar, kontrollerar och begränsar för att tillmötesgå elitgruppernas intressen. "

- Det som hände för åratal sedan kan påverka det som händer imorgon. Miljoner urklipp i NY Times bibliotek är registrerade för omedelbart bruk. Ett ovärderligt arkiv av händelser och männen bakom.

Det som finns i arkivet är historia, hit går folk för att se vad som hänt. Därför är det viktigt att historien ser ut på ett visst sätt, så vissa saker tas upp, inte andra, vissa frågor ställs, inte andra, en viss framtoning beaktas."


"Det som håller media igång är inte åhörarna. Det är annonsörerna som ger pengar. Vi talar om elitmedia... Vad som kommer ut är en bild av världen som tillgodoser behov och intressen för säljare, köpare och produkter.


Det finna andra faktorer som drar åt samma håll. Folk med annan uppfattning som vill in i systemet utestängs på vägen. Ingen institution är ju självförstörande. Så fungerar det inte, utan man arbetar för att utesluta, marginalisera eller eliminera avvikande röster och andra störande perspektiv, för de stör själva institutionen."