20 - 80

Noam-Chomsky-citat ur videon "Manufacturing consent":


"Fråga: - När man talar om 'alstrande av samtycke', vems samtycke frambringas?

"Till att börja med är det två grupper. Vi kan ta det mer detaljerat , men vid första anblicken är det två målgrupper för propagandan.

Den ena är den som ibland kallas för den politiska klassen. Det är kanske 20 procent av folket som är mer eller mindre lärda, som har beslutsfattande ställning och som väntas delta i socialt liv antingen som ledare eller lärare, författare och så vidare. De förväntas rösta och ha betydelse för det ekonomiska, politiska och kulturella livet. Deras samtycke är väsentligt, så den gruppen måste indoktrineras.

Sen har vi kanske 80 procent av befolkningen vars huvudfunktion är att följa order, inte tänka och inte bry sig om något. Det är de som brukar få stå för kostnaderna."