Vägval

Noam-Chomsky-citat ur videon "Manufacturing consent":


"Moderna, industriella civilisationer har utvecklat lämpliga myter. Drivfjädern har varit egen materiell vinning, vilket både accepterats och lovordats, eftersom privata synder är till allmän nytta, rent klassiskt uttryckt. Man har länge vetat att ett samhälle som byggts upp på den principen förgör sig själv med tiden. Det kan bara fortsätta att existera med lidandet och orättvisorna det drar med sig, så länge det är möjligt att låtsas att de destruktiva krafterna människan skapar är begränsade, att världen är en jättelik resurs men också en jättelik soptunna.

När man kommit så långt i historien är bara en av två saker möjlig. Antingen tar allmänheten över kontrollen av sitt eget öde och tar itu med gemensamma aktioner, ledda av värderingar om solidaritet, sympati och omsorg för andra, eller också kommer det inte att finnas några öden att kontrollera. ... Men för överlevnad och rättvisa krävs klokt socialt planerande för samhället i sin helhet, vilket i dag betyder för hela Jorden.

Frågan är om eliten ska styra masskommunikation och använda makten, vilket de säger att de måste, till att tvinga på folk nödvändiga illusioner, manipulera och vilseleda 'den dumma majoriteten' och ta bort den från händelsernas centrum. Är demokrati och frihet värden att bevara eller hot man bör undvika?

I denna kanske sista fasen med människor på Jorden är demokrati och frihet mer än något man bara uppskattar. De kan vara livsviktiga för överlevnad..."