Indoktrinering

Noam-Chomsky-citat ur videon "Manufacturing consent":


"De doktriner som ofta framförts avslöjar en viss syn på demokratin. Att det är ett spel för eliten, inget för de okunniga massorna, som ska marginaliseras, distraheras och kontrolleras för sitt eget bästa.

Upphovsmännen till amerikansk demokrati sa, jag citerar: 'De som äger landet bör styra det'. Citat John Jay.

"Den naive kan tro att indoktrinering är oförenlig med demokrati. Men som en lång rad tänkare påpekar är det demokratins grunddrag. Saken är den att i en militärstat eller feodal stat, eller vad vi idag kallar en totalitär stat, spelar det ingen roll vad folk tänker för man håller en knölpåk över dem och kontrollerar vad de gör. Men när staten förlorar knölpåken och kontrollen och när människornas röst hörs blir det problem. Folk kan bli så nyfikna och arroganta att de inte vill följa lagar och regler och därför måste man ha kontroll över deras tankar.

Bäst är att ta till det som under ärligare tider kallades propaganda. Alstrande av samtycke, skapande av nödvändiga illusioner. Antingen skapa marginalmänniskor eller försätta dem i apati på något sätt."