Kongo och Sverige

I tidningen "Nationell Idag" finns att läsa mycket som inte görs tillgängligt i andra media i Sverige.

Ett exempel utgör resonemangen i denna notis ur nummer 14/09:

"Kongo vs Sverige i våldtäktsstatistik

Enligt Sveriges Radio P1 Ekot den 31 juli 2009 har 200.000 kvinnor våldtagits i en väpnad konflikt i Kongo under åren 1996-2009, alltså på 13 år.

I Sverige anmäls ca 5.000 våldtäkter om året, enligt SvD den 27 april 2009. Det skulle bli 65.000 kvinnor våldtagna på 13 år. I Sverige är folkmängden 9 miljoner och i Kongo 62 miljoner . Om Sverige haft en lika stor befolkning som Kongo skulle de i jämförelse bli ca 447.200 kvinnor våldtagna i Sverige på 13 år.

Vad som pågår i Sverige är värre än en väpnad konflikt i Kongo."

Den kritiske skulle här kunna invända att tidningen hårdrar: siffran 5.000 anmälda våldtäkter i Sverige avsåg år 2008, och var en toppnotering. Samtliga tidigare år har siffran varit lägre.

Å andra sidan har siffran stigit varje år. Det talar för att den under kommande år förmodligen kommer att fortsätta stiga.

Så nedanstående diagram blir kanske ändå relevant:

Därutöver kan man ju undra:

1. Hur stor andel av våldtäktsmännen i Kongo är svenskar eller européer?

2. Hur stor andel av våldtäktsmännen i Sverige är kongoleser eller afrikaner?

Det senare är möjligen statistik som Brå förfogar över, men inte får göra offentlig.

I Norge mörkas inte lika mycket kring dessa frågor. Samtliga utomhusvåldtäkter i Oslo under de senaste tre åren har begåtts av män med icke-västlig bakgrund.
 


Se vidare:

Brå-rapport 2005 (1)

Brå-rapport 2005 (2)

I krig

Våldtäkter