image
image
image
image
Invandrares brottslighetBRÅ-rapporten "INVANDRARES OCH INVANDRARES BARNS BROTTSLIGHET - en statistisk analys", som är skriven av Jan Ahlberg och utkom 1996.

Där finns ett stort antal tabeller, med dels andel deltagande i olika typer av brott för olika invandrargrupper, dels motsvarande tabeller med standardiserade värden efter kön, ålder och bostadsort. Här ska återges bådadera, för olika kategorier av etniska grupper (se teckenförklaringen).

Tabellerna redovisar "Brottsparticipationen, dvs andelen personer som någon gång under femårsperioden 1985-89 registrerats för brott (promille) i Sverige fördelade på födelseland."

Statistiken omfattar invandrare i bemärkelsen personer, födda utomlands. Dvs där ingår naturaliserade svenskar, men ej "andra generationens invandrare". Jämförelsesiffrorna för "Sverige" avser personer födda i Sverige, exklusive barn till invandrare. Tidsperioden är alltså fem år under 80-talet.

1. Samtliga brott
2. Brott mot person
3. Stöldbrott
4. Misshandel
5. Mord och dråp
6. Våldtäkt
7. Rån
8. Skadegörelse
9. Brott mot frihet och frid
10. Narkotikabrott

   image


 
image
 
 
image