image
image
image
image
Brå-rapport 2005:Brottsförbyggande Rådet presenterar hösten 2005 en ny undersökning om brottslighet bland invandrare och invandrares barn. Den första gjordes 1996. Båda undersökningarna personer, folkbokförda i Sverige.

Medan 1996-undersökningen gick efter åldersgruppen 11-45 år går 2005-undersökningen efter åldersgruppen 15-51 år. Som helhelt blir det alltså äldre populationer i den nya undersökningen. Utanför faller ungdomar under 15 år, en kategori där brottsligheten ser ut att ha ökat.

Resultatet av den nya BRÅ-undersökningen ligger som helhet i linje med den tidigare.

Olika grupper

GRUPP Andel av populationen som under åren 1997-2001 har registrerats för brott.
Båda föräldrarna födda i Sverige 5,0 procent
Ena föräldern född i Sverige 7,1 procent
Båda föräldrarna födda i utlandet 10,2 procent
Själv född i utlandet 12,4 procent

Det skiljer sig också kraftigt åt mellan olika grupper av invandrare. Medan överrepresentationen för vissa är särskilt kraftig, finns inom andra grupper ingensomhelst, eller så gott som ingen, överrepresentation i brottslighet.

De siffror som här redovisas andelen registrerade för brott inom respektive grupp:

GRUPP: Andel av populationen som under åren 1997-2001 har registrerats för brott.
Afrika, utom Nord- och Östafrika 26,3 procent
Nordafrika 23,3 procent
Västasien 18,8 procent
Östafrika 17,5 procent
Sydamerika 16,4 procent
Centralamerika 16,1 procent
Södra Centralasien 15,8 procent
Turkiet, delar av Balkan 13,2 procent
Nya EU-länder 11,4 procent
Sydostasien 10,5 procent
Norden utom Sverige 8,7 procent
EU 15 utom Norden 7,2 procent
USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland 5,5 procent
Östasien 5,2 procent

1996 års Brå-undersökning redovisa även de olika gruppernas andel i olika brottstyper. Detta redovisas inte i den nya Brå-undersökningen, år 2005.

 image


 
image
 
 
image