7. Våldtäkter
8. Brott mot äldre och handikappade
9. Narkotikabrott

7. Våldtäkter

8. Brott mot äldre och handikappade

9. Narkotikabrott

Brottsmönster