22. Förnekare
23. Utveckling över tid
24. Jfr andra länder

22. Förnekare

23. Utveckling över tid

24. Andra länder

Brottsmönster