19. Återfall
20. Offer
21. Förövare

19. Återfall

20. Offer

21. Förövare

Brottsmönster