16. Uppklarning
17. Straff
18. Utvisningar

16. Uppklarning

17. Straff

18. Utvisningar

Brottsmönster