10. Mord, dråp, missh.
11. Rån, utpressning
12. Rasistiskt våld/hatbrott

10. Mord, dråp, misshandel

11. Rån, utpressning

12. Rasistiskt våld/hatbrott

Brottsmönster