Biståndsminister

Ur SvD den 20/2 -04:

"SVERIGES BISTÅND 2004: 21,7 MILJARDER KRONOR.

Största mottagarländer är Tanzania, Mocambique, Afghanistan, Västbanken /Gaza och Nicaragua."

"I veckan tog regeringens minst kända minister, Carin Jämtin, plats i rampljuset och ledde sin första stora internationella konferens. Under två dagar diskuterades hur FN:s mål om halverad fattigdom i världen ska nås år 2015.

Den nya ministerns begåvning för snitsig finansiering av kräftskivor är obefintlig. Hon köper kravmärkt mat. För egna pengar. Ordet "neger" finns inte i hennes vokabulär. Hon växte delvis upp i Afrika. Men det finns en likhet mellan den nya och den före detta. Carin Jämtin tycker att Jan O Karlsson drev en utmärkt biståndspolitik."

Jämtin är nöjd den proposition om biståndet som Jan O Karlsson utarbetat och riksdagen tog våren 2003:

"Vad är bra i den?

­ Att vi ska ha nått enprocentsmålet inom mandatperioden."

Med andra ord kommer u-landsbiståndet framöver att kosta mer än tidigare.

Den nya ministern vill också en "tydligare profil" på biståndet :

"­ Idag bygger vi broar, hjälper till med hälso- och sjukvård och mycket mycket mer. Jag vill smala in antalet sektorer och satsa mer på demokrati- och rättighetshjälp. Vi är till exempel bra på att bygga förvaltningsstrukturer i Sverige. Dessutom bör kvinnors rättigheter kunna få mer bistånd. En annan bra sak är att betala av lån åt de fattigaste länderna."

 Om hennes bakgrund skriver SvD:

"Carin Jämtin är uppvuxen i biståndsvärlden. Båda hennes föräldrar arbetade med bistånd och hennes mamma är fortfarande anställd på Sida. Hon var ung i Sätra med tre avbrott ut i världen. Först som femåring till Etiopien, sen till Tanzania. Som 16-åring bodde hon med sin pappa i Zimbabwe."

"Född: 1964

Utbildning: Oavslutade studier på förvaltningslinjen

Karriär: Försäljare PUB, Landstingsrådssekreterare, förbundskassör SSU, förbundssekreterare, funktionär (s), handläggare Olof Palmes internationella Centrum, biståndschef där."