Kulturstöd

Från Sveriges Radios webbsida den 25/4 -05:

"SIDA FÖRSVARAR KRITISERAD MILJARDSATSNING

Oberoende revisorer riktar kritik mot hur biståndsorganet Sidas kulturstöd bokförs. Det går enligt revisorerna inte att se om arbetet har minskat fattigdomen. Men på Sida avfärdar man kritiken.

­ Det har gett oss tankar och idéer om hur vi ska kunna förbättra ett redan bra bistånd, säger Lena Johansson, enhetschef på Sidas kulturavdelning."

"Att en så stor del av biståndet går till svenska organisationer och kulturarbetare kallar granskarna en felanvändning av biståndsmedel. Lena Johansson håller inte med.

­ Vi anser att det ligger i vårt uppdrag att involvera svenska aktörer. Vi är glada att vi har kunnat göra det med så goda resultat, säger hon.

Men hur kan det vara fattigdomsbekämpning att svenska musiker reser och spelar och får betalt av sida?

­ Att svenska musiker reser är en del av kulturutbytet. Det är en liten del av hela samarbetet, säger Lena Johansson."

"Granskarna kritiserar också att Sidas kulturmiljoner ofta hamnar hos regeringsvänliga organisationer och artister istället för i självständiga demokrati- och yttrandefrihetsprojekt."


 Se vidare:

Svensk kultur