Privata fickor

Från Sveriges Radios webbsida, den 10/4 -05:

"BISTÅNDSPENGAR HAMNADE I PRIVATA FICKOR

Estlands hälsoministerium säger att man har tappat bort en förpackningsfabrik för läkemedel i en ytterst oklar konkurs. När fabriken till slut såldes så gick pengarna in i privata fickor i stället för till den estniska sjukvården.

I somras rapporterade Ekot att en förpackningsfabrik för läkemedel, värd fem miljoner kronor, som svenska skattebetalare i början av 90-talet skickade som katastrofhjälp till Estland, i tysthet hade försvunnit därifrån.

När det blev känt att den svenska katastrofhjälpen, som hade administrerats av statens biståndsorgan Sida, hade försvunnit, så bad Sveriges biståndsminister Carin Jämtin Estlands hälsominister Marko Pomerants att ta reda på vad som hade hänt."

En revisor på ministeriet har sedan rotat i saken och givit en förklaring, som är full av frågetecken:

"När den svenska förpackningsfabriken kom till Estland så placerades den av hälsoministeriet i ett statligt bolag. Bolaget vansköttes grovt och tog stora banklån till hisnande räntor som inte kunde betalas.

Så småningom gick bolaget i konkurs och den är på flera sätt mycket oklar, i ett skede hade den svenska biståndsgåvan inget värde alls i bolaget, i ett annat skede kunde den plötsligt säljas till ett amerikanskt företag för 2,2 miljoner kronor."

Anläggningen lär nu finnas i Armenien.

"Biståndsgåvan på fem miljoner kronor från Sverige kom alltså till slut att betala obegripliga banklån för ett estniskt statsbolag, istället för att lindra nöden i landets sjukvård.

Av andra dokument som Ekot har tillgång till så kan man se att den estniske hälsominister, Andres Kork, som tog emot den svenska anläggningen och placerade den i det misslyckade statsbolaget, själv hade stora affärer med bolaget efter sin ministertid.

Revisorn på det estniska hälsoministeriet berör inte alls de här frågorna i sin utredning. Han konstaterar att det har hänt saker med det svenska biståndet som inte ska hända. Konkursregler har inte följts och estniska ministerier har inte skött sitt jobb. Man förstår av revisorns formuleringar att han anser det meningslöst att fråga vidare. Han kommer inte att få några klara svar."