Dyr kurd

Ur Expressen den 20/2 -04:

"DE TRODDE KULTURPROFILENS ORD

Han lovade att ge förföljda kurder världen över möjlighet att läsa förbjudna böcker på Internet.

De svenska skattebetalarna ställde upp med två miljoner kronor.
Men inga nätböcker har synts till.

I stället har hundratusentals kronor betalats kontant till personer som säger att de inte tagit emot ett öre.

- Anklagelserna är en kampanj för att fläcka ned mig och kurderna, säger Nedim Dagdeviren till Expressen."

"Projektet beviljades 804 000 kronor av Sida. Men pengarna gick inte till det Kurdiska biblioteket utan till Dagdevirens egen enskilda firma Kurdish Publishing Center.

Sida betalade ut en halv miljon kronor direkt, resterande 300 000 skulle betalas ut ett år senare, i januari 2002, efter en redovisning hur projektet gått.

I projektbeskrivningen lovade Dagdeviren att digitalisera 500 kurdiska böcker i Sverige och skicka kopior till bibliotek i irakiska Kurdistan. Han skulle också anställa personal i irakiska Kurdistan som skulle digitalisera 700 böcker och skicka till Sverige. Ett exemplar av varje skulle arkiveras på det kurdiska biblioteket i Stockholm.

Sammanlagt 1 200 böcker skulle på så sätt bli tillgängliga på nätet under år 2002.
Projektet skulle ha varit avslutat den sista december 2002."

Så blev det inte:

"I dag - drygt ett år senare - finns ännu inte en enda bok tillgänglig på Internet.

Bara ett fåtal av de utlovade 1 200 böckerna är i verkligheten inscannade.

Inte en enda kopia har skickats till biblioteken i Kurdistan."

Men pengarna har ändå "rullat":

"Sidas halvmiljon är slut sedan länge. Liksom mycket av den en och en halv miljon kronor som Nedim Dagdevirens firma fått av den statliga stiftelsen Framtidens kultur - för samma projekt.

Senast i januari 2002 skulle Nedim Dagdeviren ha redovisat för Sida hur projektet framskridit. Det gjorde han inte.

Först efter två påminnelser skickade Nedim Dagdeviren - ett och ett halvt år försenat - in en redovisning. Den kom in till Sida i augusti 2003.

Men den väckte bara nya frågor hos Sida."

Avslutningsvis konstaterar Expressen att bara en fråga återstår:

"Den varför kurdiska tidningar är de enda medier som ansett det viktigt att granska de uppseendeväckande misstankarna om att en etablerad svensk kulturpersonlighet förslösat svenska skattemedel.

 

När informationen i flera månader funnits på kulturredaktionerna på de flesta av Sveriges stora medieföretag."