BGF-arkivet

Blågula frågors verksamhet inleddes 1994, med utgivningen av papperstidningen Blågula frågor.

1996 startades denna webbsida. Den utvecklades snabbt med nytt material och ett stort antal olika avdelningar.

Idag kan BGF-webben framförallt ses som ett arkiv, kring framförallt invandringspolitik i Sverige.

Nytt material planeras inte att här läggas in, däremot kan en del arbetsinsatser komma att krävas för att reparera länkar som inte fungerar.

Här följer en förteckning över samtliga dessa avdelningar, i alfabetisk ordning:

Absurdistan

Agenda-judar

Aktuella kommentarer

Argumentanalyser

Andra klass

Anpassning

Avsvenskning

Berikarna

Bistånd

Blågula filmer

Bostad

Brottsbekämpning

Brottsmönster

BSS

Böcker

(d)-programmet

Danmark

Debattörer

Demokrati

DO

Droppar

Etniska grupper

EU

Experter

Expo

Extremt och udda

Facit i hand

Faktabanken

Filmer, BGF

Filmer, Daily Motion

Filmer, SD i media

Filmer, TV-granskning

Finland

Folkhem

Forskning om invandring?

Fri Information

Försvara demokratin!

Försvarsmakten

Gammal i Sverige

Gråzon

Grundkurs för Sverigevänner

Halmgubbar

Handbok

Historia

Häxeri

Invandringspolitik

Idylliens fall

Insändare

Integration

Internationella jämförelser

Invandringens kostnader

Islam

ISM

Jordbruk och energi

Kampanjer

Korrumperad förvaltning

Kurt Lundgren

Kvinna i Sverige

Lagom är bäst!

Ljus från Sverige

Lågintensivt krig

Massmedia

Matematik

MSG

Myter

Mångfald

Nationalism

Nomenklaturan

Norge

Notiser

Ny idealitet

Nya yrken

Nyrasism

Pengarna

Polismakten

Politiskt korrekt

Priser och belöningar

Projektet

Propaganda

Publicerat

PUT

Pärlor

Refuserat

Regeringsförklaring

Riksdagen

Riksdagspartierna

Samtidshistoria

Schori-debatt

SD

Sjukvården

Skolan

Slapp-land

Svenska språket

"Svenskar"

Svenskfientlighet

Svenskt

SVIC

Tabloiderna

Tabloidtalet

Telegram

Tidigare nummer

Turbo-kapitalism

Tystnadsplikt

Underkastelse?

Ung i Sverige

Utsatta yrkesgrupper

Mångkulturellt facit

Val 2002

Vinden vänder?

Verklig journalistik

WTC-dådet 2001

Yttrandefrihet 2005

Äldre BGF-materiel

 

x

 

x