Andra klassens medborgare, sammanfattning:

Utbildning


Särskilda satsningar görs ju på "utsatta områden" (vilka är lika med invandrartäta sådana, trots att invandringen är så "berikande").

Lärartätheten är påtagligt större i skolor med hög andel invandrare.