Andra klassens medborgare, sammanfattning:

Socialbidrag


Invandrare står för en oproportionerligt högandel av socialbidragskostnaderna. Även sett till enskild bidragshushåll, av samma storlek, får invandrare mer.

När bidrag ska nekas en sökande kan det vara lättare ett neka en svensk. Där är sannolikheten för en hotbild mindre och där finns ingen risk för anklagelser om "rasism".