Andra klassens medborgare, sammanfattning:

Förtidspension


Invandrare, särskilt vissa grupper av invandrare, är överrepresenterade i uttag av förtidspension. I många fall har dessa beviljats på falska grunder, genom köpta läkarintyg.

När pengarna nu inte räcker och åtstramningar måste ske görs inget för att komma tillrätta med de felaktigt beviljade förtidspensionerna. Istället stramas det åt generellt - vilket drabbar även verkligt sjuka.