"KROSSA RASISMEN"

 

"Krossa rasismen". Så löd rubriken till ett flygblad från Ung Vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund.

Vi analyserar:

Rasismen i Sverige och Europa växer med en skrämmande fart. Än en gång sprids idéer om att vissa människor är mer värda än andra och att vi ska stänga våra dörrar för dem som kommer hit för att söka skydd. Nu måste alla antirasister ta krafttag för att vända utvecklingen.

När ett samhälle upplever en ekonomisk kris används ofta någon grupp i samhället som syndabock. Ett exempel på detta är 30-talets Tyskland, där judarna fick skulden för alla problem i samhället. Idag är det invandrare och flyktingar som får skulden när många svenskar känner sin trygghet hotad. När det är hög arbetslöshet påstås det att de tar våra jobb och när det är brist på arbetskraft blir de beskyllda för lathet.

Sanningen är att de problem som vårt samhälle har bara kan lösas om vi börjar föra en annan politik. En sådan politik måste prioritera arbete åt alla och omfördelning från rika till fattiga. De enda som tjänar på arbetslöshet är de som lyckas pressa löner och arbetsvillkor i företagen.

Det är viktigt att motarbeta bostadssegregationen. Ofta hamnar flyktingar i redan invandrartäta områden som har låg status och där de ekonomiskt svaga grupperna finns. Det skapar en "vi och dom"-känsla som lätt kan bli grogrund för rasism. Vi kräver en ökad satsning på dessa områden så att flera människor ur olika grupper av samhället söker sig dit. Där är satsningar på fritidsgårdar, bostadspolitiska åtgärder och en skattefinansierad hemspråksundervisning viktigt.

Faktum är att den fattiga delen av världen tar hand om den absoluta majoriteten av alla flyktingar. Att då säga att Sverige inte har råd är rent snack. Vi vägrar godta en människosyn som bygger på nationalism och inskränkthet. Vår solidaritet krävs och vi har ansvar för våra medmänniskor varhelst de kommer ifrån. En generösare flyktingpolitik är för oss självklar. Därför vill vi bland annat häva visumtvånget för flyktingar och avskaffa direktavvisningarna. Alla har rätt att få sin sak prövad.

Vi anser att kampen mot rasismen måste bygga på ett brett folkligt deltagande. Det är nu oerhört viktigt att människor som vanligtvis inte aktivt arbetar mot rasismen går ut på gatorna och visar sin avsky. Vi arbetar aktivt i och stödjer de initiativ som arbetar mot rasismen. Det är oerhört viktigt att rasismen bekämpas varhelst den dyker upp. På skolorna, arbetsplatserna och på gator och torg har alla människor ett ansvar att via information och kunskap slå hål på de lögner som sprids.

Förutom att kämpa mot rasismen här och nu kämpar vi också mot de samhällsstrukturer som rasismen växer ur. Vi vill att människor ska få verkligt inflytande till exempel där de arbetar, bor eller studerar. I ett samhälle som bygger på samarbete och deltagande är det svårare för fördomar och hat att växa. De ekonomiska makthavare som idag tjänar på motsättningar mellan löntagare på grund av religion, kultur eller härkomst kommer inte att ha någon makt. Därför är kampen mot rasismen för oss i förlängningen också en kamp för socialism.