TV3: "Folkhemmet"

Den 20/4 -00 tog TV3 upp ämnet invandringspolitik, i programmet "Folkhemmet". Två noteringar kunde därvid göras:

 


1. Anti-intellektualismen

Upplägget utgick från ett bandat inslag om en "flykting"-familj, vars intressen och önskemål skulle sättas i centrum.

Själva ansatsen att försöka se det hela politiskt förkastades av den deltagande asylant-gömmerskan. Det var direkt fel att väga in helhetsbilden och se till långsiktiga konsekvenser av olika åtgärder. Detta ställningstagande gjordes i högt moraliserande tonläge.

På samma linje gick den deltagande unga kvinnan från MUF. Vi måste utgå från enskilda fall - "det handlar alltid om människor". Vad hon därvid glömde bort var att även svenskar är människor, som har intressen i sammanhanget.

Båda landade vid slutsatsen att invandringen till vårt land kan vara helt fri. MUF-skan ansåg att Sverige behöver en miljon ytterligare invandrare. Hennes argument var därvid att vi kunnat se detta krav framfört i media.

2. Prostitutionen

På slutet av programinslaget fick en tittare komma in på telefon. Förmodligen hade programledningen räknat med att få en som stödde kravet på ökad invandring. Istället fick man en kvinna från Landskrona, som önskade motsatsen. De tre programledarnas uppträdande blev därvid avslöjande.

När kvinnan påpekade att staden hade så hög andel invandrare och hon och andra svenskar nu - på grund av den höga våldsbrottsligheten - inte längre vågar gå ut kvällarna, möttes hon av raljerande från både Hasse Aro och Robert Aschberg.

De framhöll att de själva var invandrare och ville därmed få sagt att det är omöjligt att klart avgränsa denna grupp. Genom hårklyverier om definitioner viftade man alltså bort det - mycket allvarliga! -problem som kvinnan tog upp.

Aschberg spädde på med att det var ett "polisiärt problem". Kvinnans svar att det inte fanns poliser nog i Landkrona ignorerades, Linda Nyberg klippte snabbt av henne med en hycklande välgångsönskan om att man i Landskrona skulle lyckas lösa sina problem.

Journalister är ju som regel ganska intelligenta. De måste ha förstått innebörden av sitt agerande. Varför går de ändå så?

Förklaringen ligger förmodligen i att de är så välbetalda. De har inte råd att riskera förlora sina arbeten. Då gäller det att agera så som uppdragsgivaren förväntar sig.

Detta problem vore inte fullt så allvarligt om det fanns en mångfald av olika ägare inom svenska massmdia. Dessvärre har vi därtill en oerhörd ägarkoncentration.

 


 

Se vidare:

TV3 och Brå om gruppvåldtäkter

Utomhusvåldtäkter