Godnatt, Sverige!

Radioprogrammet "Godmorgon Världen" ägnade sommaren 2000 en sändning åt tidskriften Salt. Bland deltagarna återfanns Bim Clinell och Maria-Pia Boethius. Några repliker:

Programledare: "...trots att ... Salt var en tidskrift som åsiktsmässigt stod en bra bit höger om höger så recenserades den på en rad kultursidor..."

"Bim Clinell, journalist och författare till 'De hunsades revansch - en resa i fascismens Frankrike', läste de fem nummer som kommit ut och såg klara likheter med innehållet i Salt och franska Nationella Frontens publikationer."

Bim Clinell: "...Det räcker egentligen att göra en textanalys på ledaren i första numret: 'Det kanske allvarligaste i denna situation är att den kulturradikalism som bär stor del av ansvaret för dagens sorgliga situation totalt dominerar landets politiska och intellektuella liv'. Här har vi då också angreppet på de så kallade intellektuella, som är en av måltavlorna för också frontens argumentation."

"Om vi hoppar direkt till femman, här blommar det ju ut med den här väldigt långa intervjun med David Irving, revisionisten som här tillåts få fullt utrymme... detta är ju en kamppamflett... som dessutom har som tema invandringen, där dom är allihopa..."

 


Därefter kommer Maria-Pia Boethius:

"Som det är nu börjar de etablerade politiska partierna i hela Västeuropa likna varandra alltmer. ... Det är i såna tider... en extremism växer fram."

"...när Mats Gellerfelt, till exempel, lånar sitt namn och sin skrivförmåga till en sån här tidning så gör han att väldigt många människor tror att det här är okej, det är en konservativ acceptabel tidning."

"...alla ska komma till tals och det är ju självklart. Men då ger man anhängare av en mycket liten och obehaglig riktning ofta samma utrymme som anhängarna av en stor och demokratisk kärleksfull riktning..."

"...har de räknat med att vi ska sitta här nu och upprört tala om dom. Det är naturligtvis en lysande PR för detta hatets varumärke. Det kan vara bra att de kommer till ytan och att vi talar om vad de står för och man vet vad de heter, men sedan kan man strunta i dem. Om man inte tar upp dem utan låter dem ge ut sin tidning, så kan de hålla på."

Programledaren: "Vad tror du kommer att hända med Salt i framtiden?"

"Jag tror att denna tidning kommer att gå under inom en snar framtid. Därför att jag tror att den bara upprätthålls med pengar... och att de tröttnar, de här miljonärerna, när det visar sig att de inte får det inflytande genom medierna som de hade hoppats."