MINISTERORD

Invandringsminister Maj-Inger Klingvall i Klarspråk den 17/8 2000:

 


"Sverige har, och kommer också inom överskådlig framtid att ha, reglerad invandring. Att söka och få asyl, om man förföljs, är en mänsklig rättighet. Det är inte något man kan förhandla eller prioritera bort, som vissa debattörer tycks anse. Det är också självklart att människor ska få återförenas med sina nära anhöriga.

Det finns människor som söker sig till vårt land för att finna en bättre framtid här och det är inte alltid det är skäl som räcker för att få uppehållstillstånd. Men det innebär inte att man ska fördöma dessa människor eller deras avsikter.

Orsakerna till att människorna känner sig tvungna att lämna sina hemländer får våra ekonomiska och sociala problem att blekna. Att i mörka syften då föra fram skrämselpropaganda om invandringens kostnader är förkastligt. Främlingsfientliga grupper försöker ofta profilera sig genom att sätta prislappar på människor. Och i de ovetenskapliga beräkningar som torgförs tar man sällan i beaktande att invandrarna faktiskt bidrar till det svenska samhället och ekonomin. Framstående svenska nationalekonomer har vi upprepade tillfällen pekat på att invandringen över tiden har visat sig vara en ren vinstaffär för vår ekonomi. För att inte tala om allt annat som invandrare bidragit med i form av till exempel idrott, kultur och mat. Vi ska vara stolta över att Sverige är ett demokratiskt och fritt land som människor söker sig till, och inte flyr ifrån.

Samtidigt är det viktigt att sticka hål på myten om en pågående massinvandring. Efter flyktingkatastrofen på Balkan i början av 90-talet har vi idag, liksom för övrigt de flesta andra EU-länder, en utvandring som är nästan lika stor som invandringen. Nettoinvandringen till Sverige förra året var bara cirka 10.000 personer, och utan den skulle vi ha en befolkningsminskning.

Sedan till diskussionen om arbetskraftsinvandring. Bakgrunden är dels att vi får en alltmer åldrande befolkning som ska försörjas av allt färre i arbetsför ålder och dels att vi inom ett antal år tycks få arbetskraftsbrist. I första hand ska vi se till att invandrare som redan bor i Sverige, men som går utan arbete, får jobb. Och dessutom bör rörligheten i Europa öka, så att även invandrare i andra EU-länder ska kunna söka sig till den svenska arbetsmarknaden. Och vi har också påbörjat en diskussion om ökad arbetskraftsinvandring i ett längre perspektiv, men det får inte ske till priset av social dumpning och att Sverige blir ett låglöneland. Det är fel att ställa välfärd mot invandring. Invandring är en förutsättning för både tillväxt och välfärd."

Allmän kommentar