Immigrant-Institutet

Miguel Benito på Immigrant-Institutet har skrivit ett inlägg, riktat mot organisationen "Folkviljan och massinvandringen". Han gör uppenbarligen anspråk på att stå för vetenskaplighet och alstret har sänts ut till en mängd officiella instanser i Sverige.

Rubriken löd "Varför talas det om massinvandring?" Ur texten:

"FoM anger sig vilja verka för en flykting- och invandringspolitik i enlighet med folkviljan i Sverige. Här görs två uppenbara fel. Det ena felet är att de som talar om folkviljan vill göra sig till tolk för samtliga svenskar. Det finns förhoppningsvis många svenskar som välkomnar flyktingarna. Skall också deras vilja accepteras, eller bara dem som vill stänga Sveriges gränser?

Folkviljan manifesteras annars genom val. Samtliga riksdagspartier står bakom Sveriges flyktingpolitik.

Det andra felet är att flyktingpolitiken, om det skall finnas en sådan värd namnet, måste vara en flyktingpolitik som inte dikteras av vare sig folkviljan eller av förhållandena i Sverige, utan av förhållandena i omvärlden. Det är i andra länder som det skapas flyktingar som flyr. Enligt FN:s statistik över flyktingar som 1995 fanns i olika länder hamnade Sverige på sjätte plats i världen när det gäller antalet mottagna flyktingar. Påståendet från FoM att Sverige har tagit emot 14 ggr så många flyktingar i relation till folkmängden som övriga EU-länder är felaktigt.

Tyskland har 1.639.000 flyktingar medan Sverige har 198.900. I relation till befolkningen är det ungefär lika många. I Frankrike finns 170.200 flyktingar. Visserligen har Frankrike en befolkning som är 5 ggr större än i Sverige. Men det betyder inte att Sverige skulle ha tagit emot 14 ggr fler flyktingar.

I den svenska debatten talar man alltjämt om antalet flyktingar i relation till folkmängden. Mycket sällan relaterar man vare sig till den disponibla ytan, eller till landets övriga resurser. P.G. Gyllenhammar skrev en gång att Sverige väl kunde ha en befolkning på 20 miljoner. Vi kan i alla fall hålla med PG om att det skulle komma över 100.000 på ett år.

Tyskland är till ytan faktiskt mindre än Sverige, men med en befolkning på 83 miljoner. Enligt CIA har Tyskland en invandrarbefolkning på 8,25 per 1.000 invånare, medan Sverige enligt samma källa har 5,48 per 1.000..."

"Flyktingfientliga talar och skriver alltjämt om Sveriges kris. Flyktinginvandringen borde anpassa sig till våra möjligheter att ta emot dem. Visst. Men vilket land i världen lever i sådan välmåga att de har bättre råd än Sverige? Ryssland, som vi ofta talar om som ett land nära kollaps, har inte mindre än 1.377.300 flyktingar inom sina gränser, för att inte tala om alla u-länder.

Man talar också om att man skall ta emot flyktingarna i närområdet. Alla borde vid det här laget veta vad det betyder att t.ex. som flykting lämna Rwanda och hamna i f.d. Zaire, för att där dödas av olika beväpnade grupper. Eller att lämna Vietnam och fastna i Hong-Kong, där det sedan 17 år tillbaka finns över 43.000 flyktingar som inget land i världen vill ta emot.

Kanada kunde man nämna som ett bra exempel på solidaritet. I Kanada finns det över 247.900 flyktingar, alltså många fler än i Sverige. Vi kan knappast säga att dit kommer flyktingar från närområdet (Nordpolen, Alaska, USA, Grönland).

"...det är ganska sannolikt att en del invandrare kan vilja ansluta sig till en sådan organisation eller nätverk som FoM, som vill begränsa invandringen till Sverige. Invandrare är inte annorlunda än andra människor, därför är det inte konstigt, bara beklagligt, att en del av dem är invandrar- och flyktingfientliga."


Ytterligare kommentar 1: Vad är massinvandring?

Ytterligare kommentar 2: Vem finansierar Benito?