Komprimat av korrekthet

Dagens Nyheter hade den 19/2 -04 ett inlägg av ledarskribenten Barbro Hedvall, av en typ som ledarsidor i svenska dagstidningar rutinmässigt publicerat nästan varje dag under de senaste decennierna. Just Hedvalls inlägg förtjänar att skärskådas. Det utgör ett komprimat av politisk korrekthet.

Våra blågula kommentarer återfinns i klickpunkterna och längre ned på sidan:

 


"RIKSDAGEN VÄRNAR OM TOLERANSEN

Sverige är annorlunda, ibland i positiv mening. I går debatterade den svenska riksdagen migrationspolitik. Bakgrunden är dels regeringens förslag att förkorta asylprocessen, dels den ändrade inställningen till de nya EU-länderna - 'social turism'-hotet.

Där står då oppositionen från höger till vänster i samlad kritik: Regeringen håller på att svänga mot en snålare hållning till asylsökande/invandrare. Misstron är stark när migrationsminister Barbro Holmberg förklarar att en uppstramad asylprocess är rätt väg. Riksdagens majoritet vill lägga ned Utlänningsnämnden och ersätta den med en rättsprocess, det har riksdagsmajoriten velat länge, lika länge som regeringen förhalat frågan.

Medan den svenska riksdagen demonstrerar insikt om de förhållanden som driver människor att ta sig till Europa och söka asyl och visar omsorg om rättssäkerheten och humanitetens krav, röstar det nederländska parlamentet för att skicka i väg 26.000 asylsökande och planerar den danska regeringen att ytterligare skärpa utlänningslagarna. Ännu har Sverige inte svepts med i den främlingsrädsla som griper omkring sig i Europa.

Inte ännu - är det nödvändigt att lägga till. För visst märks tecknen på en omsvängning också här. Regeringens förslag om en skärpt asylprocess är ett, folkpartiets osäkra hållning till detta förslag ett annat. Allra tydligast är givetvis den nya hårda attityden till arbetskraften från de nya EU-länderna. Nu är det tal om risker för lönedumpning, social turism och allsköns andra problem som ska komma med östutvidgningen. De gamla EU-länderna går i flock och introducerar särregler. Budskapet är tydligt: De från de nya medlemmarna är inte som vi i de gamla, vi måste skydda oss.

De främlingsfientliga och populistiska partierna runt om i Europa har lyckats: de har skrämt den breda mitten. De senaste veckorna tycks detsamma vara på väg att hända också här i Sverige. Måtte inte gårdagens riksdagsdebatt ha varit en sista uppvisning av tolerans och medmänsklighet."

 


1. "Regeringen håller på att svänga mot en snålare hållning till asylsökande/invandrare"

Förvisso har den förda politiken varit "generös", både i den bemärkelsen att asylsökande utan skyddsbehov fått PUT och att det svenska samhället varit frikostigt med allehanda bidrag. Det låter naturligtvis vackrare ett vara "generös" än att vara "snål" - men vem blir det som får betala?

(Åter)

2. "Misstron är stark när migrationsminister Barbro Holmberg förklarar att en uppstramad asylprocess är rätt väg"

Innebörden av en uppstramad asylprocess blir att möjligheterna till missbruk av asylinstitutionen minskar och att handläggningstiderna kortas ned. Misstro mot detta betraktar Hedvall tydligen som "positivt".

(Åter)

3. "...den svenska riksdagen demonstrerar insikt om de förhållanden som driver människor att ta sig till Europa och söka asyl"

Självfallet finns de några slags orsaker till att människor gör sig besväret att bryta upp från sin hemort. I ena änden brister i det egna landet, i andra änden förhoppningar om att kunna få del av välfärd i det nya landet. Om detta räcker för att vi ska vara förpliktade att ta emot människor och förse dem med svensk bidragsstandard kan det bli väldigt många. I slutändan blir det då inte mycket kvar av svensk välfärd, för någon.

Vad frågan ytterst gäller är inte insikter utan åsikter. Ska vi svenskar ha rätt att se till våra egna intressen (ingen annan lär göra det åt oss), eller har vi inte den rätten? Här har Barbro Hedvall en åsikt, BGF en annan.

(Åter)

4. "och visar omsorg om rättssäkerheten"

Om domstolarna överöses med nya fall samtidigt som resurserna skär ned kan det kanske finnas en rättssäkerhet i strikt formell mening, men inte i praktiken. Om asylanternas fall får förtur får andra ärenden vänta. Vissas "rättssäkerhet" blir andras rättslöshet.

(Åter)

5. "och humanitetens krav"

Resultatet av den förda politiken har blivit ett allat annat än humant samhälle. Våldsbrotten blir allt fler och allt grövre, människor känner allt större otrygghet.

(Åter)

6. "Ännu har Sverige inte svepts med i den främlingsrädsla som griper omkring sig"

Är inte Barbro Hedvall rädd om hon sent på kvällen möter ett gäng unga invandrare på en avsides gata? Det borde hon kanske vara.

Framförallt handlar det dock inte om rädsla, när man förespråkar en annan politik. Det handlar om en rationell bedömnning av vad som kan vara ägnat att bidraga till ett bättre samhälle.

Det är ett faktum att invandringen kostar enorma belopp. Det är som ett stort svart hål. Eller en gökunge i boet, som tränger ut andra utgifter.

(Åter)

 

7. "...den nya hårda attityden till arbetskraften från de nya EU-länderna."

Vore det verkligen fråga bara om arbetskraft i bemärkelsen människor som arbetar heltid och betalar skatt, skulle detkanske inte vara något problem. Hittillsvarande erfarenheter från invandringen visar dock att kombinationer av svartarbete och bidragsmaximerande inte är ovanligt.

(Åter)

8. "Nu är det tal om risker för lönedumpning, social turism och allsköns andra problem som ska komma med östutvidgningen."

Varför måste vi utgå från att människor från öst skulle vara ointresserade av att utnyttja möjligheter som ställs till förfogande? Om de efter några timmars arbete per vecka kan få bidragsbelopp som vida överstiger vad de kunant få hemma genom en lång arbetsvecka, om de kan få ut svenska barnbidrag att sända till familjen i hemlandet - varför skulle de inte göra detta?

Hedvall tycks utgå från att dessa människor skulle i grunden skilja sig från oss svenskar, såtillvida att de saknar intresse för materiella förmåner.

(Åter)

9. "Budskapet är tydligt: De från de nya medlemmarna är inte som vi i de gamla,"

Vad det handlar om är olika förhållanden i olika länder. Länderna i öst har sämre levnadsstandard, med större arbetslöshet och lägre löner. Detta är ett faktum, inte en åsikt.

(Åter)

10. "...vi måste skydda oss"

Javisst. Gör inte Hedvall själv och andra riksmediajournalister det? Om hon skulle skriva något helt annat än vad hon gör skulle hon snart få sparken.

Invandringspolitikens konsekvenser är hon å andra sidan ganska skyddad från. Eller bor hon i ett invandrartätt område, åker hon kollektivt till jobbet, har hon oregelbundna arbetstider? Lever hon ekonomiskt på marginalen? Förmodligen inte!

(Åter)

11. "De främlingsfientliga..."

Hur många gånger har detta ord använts i svenska massmedia sedan asyl- och anhöriginvandringen tog fart i mitten av 1980-talet? Det blir faktiskt inte mer sant för att det upprepas. Invandringskritik är inte detsamma som att vara allmänt fientlig mot främlingar. Det handlar om att vara kritisk mot en viss politik, och föralldel vissa individers agerande.

Dessa individer kan vara invandrare, men de kan också vara svenskar. De som i riksdagsdebatten motsatte sig försöken att ens i någon mån strama upp den sanslösa invandringspolitiken var huvudsakligen svenskar, inte invandrare.

(Åter)

12. "och populistiska partierna"

Ett av många exempel på hur de politiskt korrekta använder ord som tillmälen, utan någon preciserad innebörd. I sak förfasar man sig över partier som försöker företräda de breda folklagrens intressen och önskemål.

(Åter)

13. "de har skrämt den breda mitten"

Så kan det säkert vara. För många politiker är det enda som biter att deras egna positioner hotas. Först när deras arvoden och förmåner kommit i fara försöker de ändra sig. Å andra sidan visar exemplet Nederländerna att även när Pim Fortuyns lista minskar i väljarstöd genomför en riksdagsmajoritet åtstramningar. Det är verkligheten själv, situationen inom landet, som framtvingar detta.

En verklighet och en situation som Barbro Hedvall är avskärmad från.

(Åter)

14. "uppvisning av tolerans"

Bah!

Vad är det som ska tolereras? Missbruk av asylinstitutionen?

Vilken tolerans visar pk-iterna själva mot meningsmotståndare?

(Åter)

15. "och medmänsklighet."

Då är vi tillbaka till grundfrågan: är även svenskar att betrakta som människor?

Om svaret på den frågan är "ja" måste den av Hedvall förordade politiken betecknas som just omänsklig.

(Åter)

 


 

 Se vidare:

Oroande förtur