Extrema (v)

"...av aktörer som av olika skäl vill främja en rasistisk opinion. "


En sak är att säga att några genom att erkänna vissa fakta och vissa problem (som kan vara uppenbara) eller genom att driva vissa krav (som kan vara rimliga och i sig ändamålsenliga) som bieffekt får (eller riskerar få) en skärpt ton och ökade motsättningar.

En annan sak är att påstå att vederbörande direkt strävar efter det senare.

Detta är tydligen nyanser utanför Vänsterpartiets horisont.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan