Det är med tvekan som lägger ut nedanstående material under just "Argumentanalyser". Dels talar ju Timbroredaktörens uttalanden för sig själva, dels blir han bra bemött av Saltredaktören. Några blågula enstaka kommentarer har vi ändå lagt in:

Salt i Centrum

Kulturprogrammet "Centrum" i SVT hade den 24/2 ett inslag om tidskriften SALT med deltagande av dess redaktör och ansvarige utgivare, Jonas de Geer. Som motdebattör hade han i första hand Carl Rudbeck, redaktör för Timbros tidskrift "Smedjan". Även programledarna Eva Beckman och Gunnar Bolin fanns med som motvikter.

Ur påannonsen:

"...på tidskriften SALT:s redaktion. 'Värdekonservativ' kallar den sig, men verkar inte särskilt älskad av dom övriga - varken av den nyliberala Timbrohögern eller dom traditionella, plommonstopskonservativa."

 


"EB: - En del skribenter, också från höger, menar att Salt har snarast komprometterat ordet, att man skämt ut ordet 'konservativism'. Vad säger du om det, Carl Rudbeck?

CR: - Det ju många olika konservatismer, men Salt tycker jag visar konservatismens oacceptabla ansikte. Man så att säga välter på stenen, och ut kryllar odjur som man trodde för länge sedan var döda. Salt har en bigott nationalism, en homofobi, en invandrarfientlighet, en nationalism som jag inte trodde fanns längre, kunnat göra sig hörd, göra sig bred.

JdG: - Det är ju detta som är så pinsamt. Du säger 'en bigott nationalism'. Vad är det som är 'bigott' i den? Vi har försvarat nationella värden, det är sant. Det finns ingen som har jag gjort under efterkrigstiden och då förstår jag att liberaler som du, som framförallt har identifierat sig gentemot den gamla 68-generationen, plötsligt inte längre finner sig tillrätta. Ni vet inte vart ni ska ta vägen, det är en ny front som öppnar sig...

- Och 'homofobi' säger du. Vi har kritiserat gay-rörelsen. 'Bög-lobbyn'har vi skrivit, till och med, vilket har väckte mycken anstöt. Dom kallar sig själva för 'bögar'. Dom lanserar begreppet 'lobby'. Det är ett ganska vedertaget begrepp idag.

CR: - Ni talar ständigt om att 'massinvandringen' måste stoppas... i den kontext som ni framför dessa tankar blir det en invandrarfientlighet.

JdG: - Detta är inte sant. Vad vi säger är att det finns väldiga problem med den stora invandringen, problem som överhuvudtaget inte har belysts. Nu börjar det spricka fram i massmediebevakningen. Gruppvåldtäkten i Rissne, till exempel.

CR: - Det är självklart att det finns problem med invandringen, men på det sätt ni framför det...så gör det...

JdG: - Har du någonsin skrivit om problemen med invandringen?

CR: - Det kan jag inte komma på, men...

JdG: - Vilka har belyst det, tycker du, inom etablissemangsmedia?

CR: - Det är den kontext, som ni framför det i, som gör att det är en motvilja mot invandring, det finns en nationalism, det finns ett försvar för statens absoluta överhöghet.

EB: - Jag undrar ändå. Det är ju lätt att placera båda era tidskrifter åt höger, och er båda också, för de delen. Du har sagt att det går en avgrund mellan liberalismen och konservatismen, vad är det för "avgrund"?

CR: - Liberalismen är en öppen ideologi, där alla har ungefär lika värde, det är ett öppet samhälle vi står för, där Sverige ska bli en del av världen. Salt står, såvitt jag kan se, för ett hierarkiskt samhälle, där somliga är bättre än andra, Sverige ska inta en särställning, Sverige ska bygga upp stora murar mot resten av världen. Det finns en statstro där, som visade sig i ert på Natos krig i Jugoslavien. Nu har det internationella samfundet tagit ett mycket viktigt steg framåt, nämligen det att medborgarna är inte en stats tillhörighet. En stat kan inte behandla sina medborgare på vilket sätt som helst, något som ni i Salt tycks mena, eftersom ni tog avstånd...

JdG: - Nej. däremot finns det all anledning att kritisera krigföringen i före detta Jugoslavien och det sätt den skett på. Senast på nyheterna idag rapporterade man ... att Kofor-styrkorna hade avväpnat den serbiska minoriteten i Mitrovica, samtidigt som man lät den albanska majoriteten vara. Nu är det serbisk massflykt från denna stad. Så det finns all anledning att kritisera..."

- - -

"JdG: - ...Jag skulle vilja återkomma till det nationella, som Carl var inne på. Vi har inte sagt att svenskar har högre värde än andra människor. Däremot har vi sagt att inget land klarar av en stor och okontrollerad invandring från alltför främmande kulturer, alltför snabbt, utan att det uppstår stora problem. Det är precis vad som har hänt i Sverige idag. Det finns ingen som har tagit upp det här, under att par decennier...

CR: - Det är ju så nu, att Sverige behöver flera invandrare, inte färre.

JdG: - Detta är inte sant. Hur då?

CR: - Vi behöver arbetskraft, Sverige är ett stort land geografiskt med mycket få människor. Vi kan fylla på, vi kan vara generösa, vi kan ta emot nästan hur många som helst.

JdG: - Om det vore som du säger, då skulle ju Angered och Bergsjön och Tensta och Botkyrka och Rosengård vara blomstrande förorter.

CR: - Vi har inte tagit hand om dom på rätt sätt. Nu tvingar vi ofta in dom i arbetslöshet.

JdG: - Där så liberaler av Carls typ alltid säger, att det här är socialstatens fel... avskaffar de sociala välfärdssystemen, då kommer invandringen...

CR: - Inte alls, men det är väl självklart att vi kan göra det mycket bättre för invandrare.

JdG: - Så du vill mena att invandringen till Sverige har inte varit kostsam, en har inte orsakat stora problem...

CR: - Invandringen har gjort Sverige till ett mycket, mycket bättre land än vad det var för 20 år sedan. Invandringen har öppnat gränserna, den har berikat kulturen, den har gjort Sverige till ett kulinariskt, intellektuellt och kulturellt sett mycket, mycket bättre land!

JdG: - Detta är medelklassliberalens perspektiv. Carl säger att invandringen har gjort Sverige till ett kulinariskt bättre land, därför att han gå ut och äta intressant mat, han kan gå på roliga festivaler. Det är tveksamt om den här flickan i Rissne som blev våldtagen av nio invandrarkillar häromveckan upplevde det som så vansinnigt berikande.

EB: - Jag kan ändå inte låta bli att fråga, när jag har läst Salt... Det är ju klar att ni är emot en massa saker, ni är emot invandringspolitiken, ni är emot det som ni kallar homosex-etablissemanget, och ni gör er också ganska löjliga över motståndet mot Jörg Haider i det senaste numret, ni gör er löjliga över Förintelsekonferensen, men jag är osäker på vad ni egentligen är för.

JdG: - Vi gör oss inte löjliga över Förintelsekonferensen, vi kritiserar den.

- Salts huvudsakliga uppgift - det är därför jag väjer för den här högerbeteckningen - är att utmana dom tabun som finns i debatten och dom är ganska många. Då behövs det inte särskilt mycket kritik, av till exempel homosexuellas jämställande, eller mångkulturalismen, eller det feministiska etablissemanget, för att detta ska upplevas som oerhört kontroversiellt, och utlösa närmast hysteriska reaktioner.

Gunnar Bolin: - Men vad är ni för?

JdG: - Var det Bakunin som sa, att lusten att förstöra är också en skapande lust. Vi måste ha rätt att kritisera dom områden som är som mest förljugna, utan att för den skull behöva presentera ett program. Salt är ingen programmatisk tidskrift.

EB: - Har Jonas de Geer rätt såtillvida att det har varit 'hysteriska reaktioner' på Salt?

CR: - Jag tycker de har varit ganska modesta, med tanke vad som faktiskt stått i den publikationen. Jag tycker att reaktionerna har varit precis dom man kan förvänta sig, när i ett svenskt liberalt klimat det kommer in mycket illiberala strömningar.

EB: - Du skrädde inte orden, när vi talade med dig i telefon tidigare, du sade att Saltredaktionen förmodligen inte var nazister, men att dom förmodligen skulle känna sig hemma i Francos Spanien. Vad tänkte du då?

CR: - Då tänkte jag på ett hierarkiskt samhälle, där var och en skall veta sin plats, en stark kyrka... Framförallt ett auktoritärt samhälle, där individen har mycket få rättigheter och inget annat värde annat än som en del av kollektivet. Individualismen är någonting som Salt inte vill veta av.

JdG: - Det är så intressant... Den här måttliga kritiken, den har hos Carl utlöst en mängd schablonföreställningar. Det här är väldigt typiskt. "Hierarkiskt samhälle där var och en ska veta sin plats": var har vi skrivit det, Carl?

CR: - Det ligger i det här att slå vakt om värdena, värdehierarkin...

JdG: - Som man slår vakt om vissa värden, om man försvarar värden som familj, folk och fosterland, då vill man att alla ska veta sin plats, man vill ha ett auktoritärt samhälle, tortyr...

CR: - Du får förlåta mig om jag inte har lärt mig dina artiklar utantill.

JdG: - Du kan väl peka på något? Det är ganska grova anklagelser.

CR: - Det går ju en linje här, att det är ett hierarkiskt samhälle ni är ute efter. Ett samhälle där invandrare helst inte bör förekomma, där svenskar ska ha överhöghet gentemot dessa...

JdG: - Det har vi inte skrivit. Vi har inte menat det heller.

GB: - Men ni skriver ju konstant kritiskt om den situation vi har, med invandrarna i Sverige idag, det finns inte en enda artikel som handlar om vad man ska göra för invandrarna...

- Det är hela tiden en retorik, är ni inte rädda för vilka vänner ni kan få, när ni säger "familjen, folket,fosterlandet och försvaret". Det är fyra "F" som ni vill försvara.

JdG: - Det var litet på ploj, det var fyra alternativa F till vad FPU:s förbundsordförande hade sagt om "federalism, flator, feminism och flyktingar".

GB: - I den situation vi haft ändå, med tydligt nazistiskt våld, nazister som trakasserar utlänningar i många orter i Sverige, är du inte rädd för vilka vänner du kan få, som tar den till sig?

JdG: - Jag tror snarare tvärtom, att det vi sett med den ökande nynazismen, där definitivt ett krissymptom och ett sjukdomssymptom. Så blir det när man alltför mycket undertrycker alla sunda nationella yttringar, när man alltför länge undertrycker all möjlig kritik av den stora invandringen som vi har haft till Sverige och som har medfört problem.

CR: - Här antyder du alltså, i mycket klara verba, att invandrarna är grunden till nynazismen...

JdG: - Jag säger att det finns ett samband. Vill du bestrida det?

CR: - Ja, det vill jag bestrida! Det finns en massa knäppskallar...

JdG: - Du tror inte att det är skäl till att alltfler ungdomar söker sig till sådana extrema...

CR: - I så fall ska man ta itu med nynazismen, inte med invandrarna.

JdG: - Men snälla du, att så många ungdomar söker sig till detta är för att dom har mycket smärtsamma erfarenheter av våld och övergrepp och trakasserier från invandrarungdomars sida."