Aktuell kommentar - vecka 29/09

 

 

 

Slapphet i koncentrat

 

I mitten av juli 2009 framkom fakta om en iranier i Uppsala, som under nio års tid hindrat sina barn från att gå i skolan, och dessutom regelbundet misshandlat sin fru.

Hur var detta möjligt?

Mannen hade hävdat att barnen under terminerna befann sig i Iran och där gick i skola, sommartid var de i Sverige. Enligt uppgift har kommunen då att acceptera detta - skolgång i Iran skulle vara ett godtagbart alternativ till svensk skolgång.

Detta väcker ju frågor:

• Barnen var födda i Sverige och svenska medborgare, skulle anses bo här. Är det då inte skolgång i Sverige som de behöver? Hur kan den svenska skolans läroplan efterlevas i ett främmande land?

• Har barnen överhuvudtaget kunnat lära sig svenska?

• Har barnen verkligen gått i skola i Iran? Varför har kommunen inte kontrollerat detta?

Hur många andra fall finns det i Sverige, där barn i invandrarfamiljer uppges gå i skola i hemlandet och slipper svensk skolgång?

• Slappheten hos svenska myndigheter illustreras också av att man inte har säkra uppgifter om Uppsalamannens ålder.

• Inte nog med det: det har framkommit att han haft inte mindre tre olika identiteter! Detta ger, som tidigare framkommit i andra fall, möjligheter att lyfta flerfaldiga bidrag.

• Klart är att mannen i en av sina identiteter skulle vara född 1941, dvs ha uppnått en ålder som berättigar till pension.

Hur många andra fall finns det i Sverige, där utlänningar håller sig med flera identiteter?

• Framförallt väcker Uppsalafallet frågan på vilka grunder som mannen har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Sökte han asyl, uppgav han sig vara flykting? Då blir det ju underligt att han regelbundet kunna besöka det land som  han en gång har flytt ifrån!

Hur många andra fall finns det i Sverige, där asylanter efter erhållandet av sitt svenska PUT besökt sitt hemland?


Det kan inte vara kunskap om förhållandena som saknas hos svenska politiker och myndigheter - inte efter bl.a. Argusrapporten år 2000.

Det är något annat som saknas.


 Se vidare:

Slappt och kravlöst

Svenskar som söker asyl