Aktuell kommentar - vecka 53/09

 

 

 

Osunt klimat

Från bloggen Hans Bratt, den 31/12 -09:

"Döljer DN Hans Bergströms klimatartikel?

DN:s förre chefredaktör Hans Bergström skriver i dag en ”Ledare signerat” i DN med rubriken 'Efter FN-fiaskot'. Trots den prominenta placeringen av artikeln så har inte DN publicerat den på DN.se!! Varför? Strider den mot DNs alarmistiska klimatkampanj?

Artikel är läsvärd. I korthet summerar Bergström Climategate och drar slutsatsen att IPCC-kretsen förverkat allt förtroende och bör ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion. FN-spåret är kört, skriver Bergström. Det bör ersättas av en tävlan mellan länder om att utveckla och introducera ny energiteknik.

Hans Bergström har givetvis rätt. Alla med ansvar för energifrågor vet att vi kommit in i en tid med allt dyrare fossilenergi. Ökade kostnader skapar förändringstryck. De länder som hanterar energin bäst kommer att utvecklas bäst och blir ett föredöme för andra.

FN innebär byråkratisering och tyvärr även till korruption inom FN ('Irak stämmer för FN-korruption','Ahlenius: Omfattande korruption i FN', 'FN-staten och de sju rövarna' ) och i de länder som mottar biståndet."

 


Går vi till artikeln i DN, papperstidningen, kan vi ta del av vad Hans Bergström skriver under rubriken "Efter FN-fiaskot":

"Det gäng som har bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt. Forskarna i fråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivistiska övertygelse, 'to hide the decline' (i temperatur) som det heter i ett av de beryktade mejlen. De har hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället.

Högkvalificerade forskare som den svenske professorn Wibjörn Karlén, expert på temperaturförändringar i arktiska områden, har nekats tillgång till klimatpanelens data för att kunna jämföra med sina egna. FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser. En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.

IPCC- kretsen har brutit mot fundamentala regler för vetenskaplig prövning och diskussion och bör ha förverkat allt förtroende i forskarsamhället. Med sitt nit att låta aktivismen gå före vetenskapen har den gjort stor skada även för FN. Dess fanatism behöver nu ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion. Sedan 1979 finns det objektiva satellitdata..."

"FN-spåret är kört i och med Köpenhamnsfiaskot. Framsteg kan inte nås med den här metoden. Med 'framsteg' menar jag meningsfulla åtgärder för att minska världens beroende av fossila bränslen..."

Bergström vill se ett alternativ till att "obehag ska fördelas mellan länder":

"Ett alternativt paradigm skulle kunna vara att en ädel tävlan inleds om vilket samhälle som är mest innovativt i fråga om att utveckla och introducera ny energiteknik..."

"En tävlan byggd på vem som utvecklar bäst forskning och utveckling, det främsta innovationssystemet samt den mest dynamiska ekonomin för omvandling skulle kunna åstadkomma det som ett trögt och korrupt FN-system inte förmår..."


 Se vidare:

Ahlenius om FN-korruption

Global uppvärmning - en cover up för Peak Oil?

Matematik, befolkning och energi