Aktuell kommentar - vecka 07/08

 

 

Extrem generositet

"Generositet" är ju ett ord med positiv laddning. Kan det vara fel att vara generös?

Till att börja med får man då hålla isär om man är generös med egna pengar eller med andras pengar. Det senare är naturligvis lättare, men det är tveksamt om det alls kan betecknas som "generositet". Snarare handlar det om försnillning eller ekonomiskt lättsinne. Ska det vara fråga om generositet, måste beslutet att ge bort pengar ha kommit från individen själv, annars har vederbörande bara blivit bestulen.

När vi talar om invandringen tillkommer en annan aspekt. Även om vi som lever idag är beredda att betala prsiet för en omfattande och okontrollerad invandring, så har vi också ett ansvar inför kommande generationer av svenskar. Vad blir det för ett samhälle vi lämnar över åt våra barn?

"Extrem" är ett ord med negativ laddning, men om vi talar om invandringen kan det också ha en saklig täckning:

Jämfört med den anhöriginvandring som förekom till Sverige i början av 1980-talet är dagens anhöriginvandring extrem - vilket framgår av vidstående diagram.

År 1980 beviljades mindre än 8.000 PUT på anhöriggrunder.

År 2007 var motsvarande siffra nära 30.000.

Jämfört med andra länder beviljar Sverige oerhört många fler PUT. Detta gäller både för asylinvandring och anhöriginvandring. Oavsett vilket annat nordiskt land som vi jämför med, hamnar Sverige högre.

Framförallt blir den förda invanringspolitiken extrem i relation till Sveriges kapacitet.

Hittills har vi haft högkonjunktur, och kostnaderna har kunnat gömmas undan, men ekonomiskt blir det i längden ohållbart att importera så många att försörja - genom direkta bidrag, genom konstlade arbeten eller genom att beröva svenskar arbetstillfällen.

Framförallt bygger man in otrygghet och motsättningar i vårt samhälle, påtagligt redan idag genom olika former av brottslighet.

Särskilt extrem har invandringen varit beträffande anhöriginvandringen. Denna har inte bara ökat kraftigt, den har också varit okontrollerad: uppgivna släktskapsband har inte kontrollerats. Skenäktenskap har gjorts till något fullt accepterat.

Nu har regeringen aviserat vissa åtgärder för att i någon mån strama åt anhöriginvandringen. Genast kommer protesterna - inte bara från journalister och redaktörer i våra massmedia utan också från de politiska oppostionen, dvs Socialdemokraterna med stödpartier!


Avslutningsvis, några citat ur en ledare i Skånska Dagbladet den 8/2 -08:

"ALLTFÖR GENERÖST MOT ANHÖRIGA

Trots att alliansregeringen något skärper kraven för anhöriginvandring kommer Sverige att förbli ett av världens generösaste länder när det gäller invandrares möjligheter att ta hit nära släktingar och få svenska skattebetalare att ta på sig försörjningsbördan i tid och evighet."

"Det förslag som migrationsminister Tobias Billström presenterade - det som av kritiker beskrivs som hårdhjärtat - är snarast generöst. Det ger fortfarande öppna dörrar till Sverige för följande grupper och deras nära anhöriga:

* Konventionsflyktingar. Dessa ... har fri rätt att efter prövning av att deras asylskäl stämmer med verkligheten få stanna i Sverige. Dessutom får den personen - man eller kvinna - ta hit sin make/hustru samt far- och morföräldrar om de i hemlandet levt i en nära hushållsgemenskap. Även andra nära anhöriga kan de få ta hit om de levt i nära ekonomiskt beroende t. ex ett syskon.

* Personer som varit bosatta i Sverige i fyra års tid. Alla dessa - de som fått permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap - får också rätt att ta hit sina anhöriga, även om de inte haft några välgrundade flyktingskäl för att få stanna i Sverige.

* Barn som kommit ensamma. Det innebär att alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder har rätt att stanna och dessutom få ta hit sina föräldrar och syskon och få dem försörjda av det svenska samhället."

På vad sätt föreslås då en skärpning?

Jo, regeringen "tar sikte på är den stora gruppen asylsökande som egentligen inte är flyktingar enligt Genèvekonventionen. Det är oftast människor som flyr från fattigdomen i sina hemländer, bland annat från Afrika och delar av det forna Sovjetunionen, och på senare år också många irakier som tar sig från hemlandet på grund av det instabila läget med många våldsdåd mellan olika etniska och religiösa grupper och svårigheter att klara försörjningen.
 
Alla EU-länder förutom Sverige och Belgien har försörjningskrav på den som vill ta hit sina anhöriga. Den floskulösa kritiken om främlingsfientlighet som riktas mot alla politiker som föreslår minsta åtstramning av det svenska regelsystemet drabbar därför regeringar till både höger och vänster i EU."

"Varför tar vi emot människor som kommer även från delar av Afghanistan och Irak där de inte lever under några akuta hot mot sina liv medan omvärlden nästan inte gör någonting för att rädda kenyaner, sudaneser och människor från Tchad som är dödshotade? Svensk flykting- och asylpolitik har blivit en tragisk uppvisning i hyckleri och okunskap om omvärlden.

Vi lever i en folkvandringsliknande tid där krig, politisk oro och fattigdom snabbt kan leda till stora befolkningsströmmar som vi inte kan hantera inom flyktingpolitikens ram."
 


 Se vidare:

Alfred och "Alfred"

Andeutdrivning i Skogås

Anhöriginvandring (1)

Anhöriginvandring (2)

Argusrapporten

Falska föräldrar

Falska makar

Svar från lagexperten

Vigsel i Sverige