Aktuell kommentar - vecka 29/08

 

 

Nämndemän och integritet

Kan man vara kritisk till den förda invandringspolitiken och ändå besitta integritet? Kan man anse att invandringen till Sverige bör minska utan att för den skull hysa ett slags personligt agg mot alla människor i Sverige med utländsk bakgrund?

Tydligen inte.

Inte enligt de politiskt korrekta.

I varje fall inte om man är nämndeman.


Detta blev uppenbart redan 1995, genom drevet mot Anders Sundholm, ordföranden i Blågula frågor, vilken då satt som nämndeman i Svea Hovrätt. Det blev ett inslag av Björn Häger i riksradions Dagens Eko, varpå TT filade till ett telegram om den främlngsfientlige nämndemannen. Vips hade vi rubriker om Anders Sundholm i dagstidningar runtom hela landet.

Sundholms invandringskritiska hållning och hans engagemang för BGF förutsattes göra honom moraliskt undermålig, fylld av blint hat mot alla invandrare. Hur skulle han kunna medverka på ett opartiskt sätt i brottmål, där invandrare stod åtalade?

I sak hade Anders inga svårigheter att bemöta denne Häger. I sina kolumner i vår tidskrift kommenterade han två gånger dennes journalistik. Problemet var att detta inte nådde ut till någon större allmänhet. Drevet gick vidare och företrädare för Miljöpartiet (där Anders var medlem) blev bekymrade. Det slutade med att Anders uteslöts ur partiet och ej mer kandiderade som nämndeman.


Två är senare hade massmedia uppmärksammat Carl-Johan Lidefeldt, också nämndeman samtidigt som han var invandringskritiker.

Samma typ av fördomsfullhet blommade ut.


Nu är det dags igen.

Måltavlan denna gång är Bodil Schibli, trots att hon slutade som nämndeman för snart ett halvår sedan.

Bodil är medlem i Sjöbopartiet och har skrivit brev till statsministern, där hon framfört kritik av den förda politiken på invandringsområdet.

Kvällsposten hade "scoopet":

"Nämndeman kallade invandringspolitik för folkförräderi

Hon skickade brev till statsministern där hon kallade den svenska invandringspolitiken för folkförräderi och islam för en fasansfull religion.

Samtidigt var hon nämndeman vid Ystads tingsrätt."

"Lagman Ralf G Larsson är den högste chefen för tingsrätten i Ystad. Han tycker inte att man ska vara nämndeman om man har Bodil Schiblis åsikter. Tidningen Skånskan har gått igenom de rättegångar som Bodil Schibli suttit med i under 2007 och 2008. Tolv personer med utländsk bakgrund har under den tiden blivit dömda."

"Skandalen" uppmärksammades även i Skånska Dagbladet:

'Skånskan har gått igenom samtliga domar som Schibli medverkat i under 2007 och fram till sin avgång i februari i år. Under den perioden dömde hon åtminstone tolv personer som inte har svensk bakgrund.

Enligt en lag som trädde i kraft 2006 ska någon utses till nämndeman bara om personen är lämplig med hänsyn till 'omdömesförmåga, självständighet, laglydighet och övriga omständigheter'. Domstolen kan entlediga en nämndeman som visat sig 'uppenbart olämplig för uppdraget'. Ralf G Larsson är lagman, alltså högsta chef, för tingsrätten i Ystad. När Skånskan berättar om de rasistiska breven säger han att det är direkt olämpligt..."

En välvillig tolkning blir att pk-iterna faller offer för sin egen propaganda, så att de själva tror att kritik av invandringspolitiken är liktydigt med en allmän fientlighet mot "främlingar".

I Bodils fall hör det till  saken att hon varit gift med en utländsk medborgare i 48 år och har en dotter som är mulatt.

En mindre välvillig tolkning är att pk-iterna nog vet vad de gör. De har en sjuk sak att försvara, där sakargumenten inte förslår långt. Då behöver de sina stämplingar och fördomar, sina hot och repressalier.

Detta illusterades med ovanlig tydlighet i TV4:s Kvällsöppet 2007, i debatten mellan Mona Sahlin och Jimmie Åkesson. Programledaren gav Sahlin en fråga om man kan vara kritisk mot invandringspolitiken utan att vara "rasist". Formellt svarade hon ja, men i praktiken nej.

Hur hon slingrade sig, likt en ål, finns fångat på denna youtube-film. *

 


 Se vidare:

Anders Sundholm om Häger (1)

Anders Sundholm om Häger (2)

Hyllning till Carl-Johan Lidefeldt

Intervju med Sven-Olle Olsson

Vem är jävig?

 

 

 

* Drygt 6 minuter in på filmen (som är på 10 minuter)