Aktuell kommentar - vecka 28/08

 

 

FRA

Det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten när myndigheterna - som genom FRA-lagen - kan avlyssna privat trafik för varje medborgare, utan att någon misstanke om oegentligheter behöver föreligga.

Så mycket mer anmärkningsvärt blir då att motiveringarna till denna lag är så förvirrade - svaga och varierande.

Nyligen ryckte ÖB Håkan Syrén in i debatten, med argumentet att avlyssningen behövs för att klara säkerheten åt svenska trupper utomlands.

Om detta stämmer - betyder inte det att priset för deltagande i dessa internationella operationer blivit alltför högt?

För övrigt: skulle säkerhetsläget ha varit så utsatt utan massinvandringen från muslimska länder till Sverige?

I SvD den 9/7 -08 framkommer ett annat argument: det handlar om att avlyssna trafik till och från Ryssland - denna trafiken går ju över svenskt territorium. Data som sålunda insamlats kan sedan användas för byteshandel.

Det skulle m.a.o. handla om en avlyssning för NATO:s räkning.


Nina Daryamadj, kolumnist i Aftonbladet, har skrivit en del bra om FRA:

"Här har vi anti-FRA-muppar kommit med dumma argument som:

- att lagen bara hindrar amatörterrorister dumma nog att använda vissa nyckelord i sina mejl och att de fula fiskar som kommunicerar i kod, postar brev eller ses öga mot öga inte kommer att fastna i FRA:s nät.

- att Sverige, som tydligen är så hotat att dess medborgare måste avlyssnas, samtidigt är så ohotat att vi kan rusta ner militären.

- att Danmark som till skillnad från Sverige HAR hotats av jihadister inte anser sig behöva en likadan lag.

- att om målet är att rädda svenska soldater i Afghanistan är det kanske bättre att avlyssna alla där!

Så läste jag en intervju med vår ärade landsfader. 'Alla tjänar på om debatten lägger sig' sa han. Så enkelt men ändå så slagkraftigt! ALLA, alltså inte bara Reinfeldt och alliansen utan även du och jag, tjänar på en frånvaro av debatt i denna viktiga fråga.

Har du ingen förståelse för kritiken? frågade reportern.
- Beslutet är ju fattat."

När lagen drevs igenom skedde det efter att man lagt till ett antal instanser med möjlighet att kontrollera FRA:s verksamhet. Frågan blir då: hur kommer det att användas i praktiken? Finns någon vilja att kontrollera FRA:s verksamhet från Sveriges politiska ledning?

När det framkom att FRA redan innan lagen beslutats ägnat sig åt den typ av allmän avlyssning som lagen medger fick Fredrik Reinfeldt i TV frågor kring detta. Det visade sig att statsministern varken kände till detta eller var intresserad av känna till något om saken.


Den reinfeldska logiken i det som Daryamadj citerar kan leda långt: "Beslutet är fattat":

Reinfeldt har skrivit på om svensk anslutning till överstatlighet inom EU. Den svenska nationalstaten ska upphöra. Inget att diskutera! Beslutet är fattat.

Folkförsvaret och hemvärnet ska läggas ned. Beslutet är fattat.*

Sverige ska vara ett "mångkulturellt" samhälle. Beslutet är fattat. *

 


 Se vidare:

1984

Donald Rumsfeld i amerikansk TV

FÖRSVARSMAKTEN

Svenskt försvarskrig i Afghanistan?

 

 

 

 

 

 

 

 

* Men när och av vem?