Aktuell kommentar - vecka 37/07

 

 

Paraply?

På nyhetssändningarna för några månader sedan meddelades att NATO är i färd med att installera ett "paraply" i Tjeckien.

Det visar sig att ryssarna motsätter sig detta!

Hur kan det komma sig? Skydd mot regn och annat nedfall, det måste väl vara ägnat att bara skapa mer trygghet.

Hur kan någon vara emot ett paraply?

Och hur kan detta vara en blågul fråga?


Det handlar i själva verket om installation av avskjutningsramper för missiler med kärnvapen.

1962 var ryssarna i färd med att installera sådana på Kuba. USA motsatte sig då detta, under president Kennedy. Så till en grad var Kennedy emot ryssarnas missiler (läs: paraplyer), att han var beredd att utlösa ett kärnvapenkrig om inte ryssarna backade.

Ryssarna backade, och tack vare detta finns du nu som läsare till denna webbsida...

Terrorbalansens kärna är att båda parter ska ha "andraslagsförmåga" och ingen sida ska ha "förstaslagsförmåga".

• Innebörden av andraslagsförmåga är att man har missiler kvar för vedergällning, även efter att motståndaren utlöst ett överraskande angrepp.

• Innebörden av förstaslagsförmåga är att ena parten (elelr båda parter) genom ett överraskningsangrepp kan slå ut motpartens alla missiler och därmed kan gå fri från vedergällning.

För att ingen part ska kunna uppnå förstaslagsförmåga är det önskvärt att man inte har motpartens missiler alltför nära inpå sig, att de inte är för många och helst inte helt träffsäkra. Med längre avstånd ges mer förvarningstid.

- Då minskas risken för angrepp.

- Samtidigt minskar risken för att ett kärnvapenkrig ska bryta ut av misstag.

 

Nu gör alltså NATO vad som ur detta perspektiv är allt annat än ändamålsenligt.

Däremot blir det ändamålsenligt om USA:s makthavare vill skaffa sig möjligheten att ostraffat kunna starta ett kärnvapenkrig.

Eller om de - vilket är mer troligt - bara vill ta ett strupgrepp på Ryssland, för att utan motstånd därifrån kunna genomdriva sin vilja i världen.


Över till det faktum att detta blir en blågul fråga.

För några år sedan, redan under s-regeringen Persson, inleddes en drastisk nedrustning i Sverige. Man ansåg att vårt land inte längre behövde något starkt militärt försvar. Det fanns ju inte längre någon hotbild.

Den militära kapacitat som Sverige skulle behålla var till för att kunna göra insatser i olika områden runtom i världen.

Denna linje fullföljs av den nya alliansregeringen.

Nya nedskärningar signaleras, även efter att Ryssland åter börjat upprusta, och givit ifrån sig en del hotfulla signaler om militär kapacitet. Rysslands beslut att åter rusta upp har direkt samband med "paraplyerna i Tjeckien".

Så hårt driver regeringen Reinfeldt denna fortsatta nedrustning, att försvarsministern avgick i protest.


FUNNES NÅGON LOGIK i den svenska regeringens linje, då skulle man parallellt med den fortsatta nedrustningen åtminstone försöka förmå ryssarna att upphöra med sin upprustning. Detta skulle framförallt betyda att man försöker förmå NATO att avstå från installationen av de nya missilerna i Tjeckien!

Eller så finns ändå en logik.

När avrustningen av Sverige är genomförd upptäcker man plöstligt ett allvarligt hot från öster och alla blir lika plötslig överens: enda lösningen är att Sverige går med i NATO, och ställer sig under beskydd av dess "paraplyer".

Snart nog kommer man då även att finna att ett lämpligt område för installation av fler sådana "paraplyer" är det avlånga Sverige, behändigt nära S:t Petersburg.


ETT SVENSKT FÖRSVAR behövs också av andra skäl än möjligheter till militär avskräckning.

Det behövs för att klara naturkatastrofer, som följderna av stora översvämningar, svåra stormar, extrem kyla och mycket snö. Bandvagnar och helikoptrar är då viktiga för att kunna undsätta isolerade och nödställda människor.

Grekland fick i samband med de förödande bränderna på Peloponesos nyligen erfara att de stridsflygplan man hade var till föga nytta. Vad man hade behövt var flygplan och helikoptrar för brandbekämpning.

EU beslöt f.ö. att undsätta Grekland. Olika EU-länder skulle sända bl.a. helikoptrar. Sist av alla anlände de svenska helikoptrarna. De kom efter någon vecka, då de knappast längre behövdes. Den svenska nedrustningen hade ju redan kommit långt.

Pengar hade sparats.


 Se vidare:

Försvarsmakten