Aktuell kommentar - vecka 18/07

 

 

SD-batongen

SD - Sverigedemokraterna - är inte bara att parti. Det är samtidigt en batong, i etablissemangets händer.

En påminnelse om den saken har vi indirekt fått under de senaste två veckorna, då debatterna med , och utfrågningarna av, Sverigedemokraterna avlöst varandra i TV.

Plötsligt anar man hur det kan kännas att leva i ett samhälle utan mentalt förtryck. Ett samhälle där det är tillåtet att se vad man ser, tänka vad man tänkar och känna vad man känner. Ett samhälle där invektiv och tankeförbud avlösts av ett fritt utbyte av fakta och argument. På lika villkor och med en ömsesidig respekt.

Efter TV4-debatten förklarade Mona Sahlin att "det inte gav mersmak".

Fredrik Reinfeldt stämde in: "inte en millimeter mer av uppmärksamhet åt SD!".

För att inte tala om Lars Ohlys utbrott om "landsförrädare", "quislingar", mm

Varför är det så viktigt att locket ligger på, när det gäller invandringspolitiken?

Borde det inte ligga även i de sju riksdagspartiernas intresse att nu få en möjlighet att backa? Man har ju försatt sig i en omöjlig situation, i längden helt ohållbar!

Ännu råder högkonjunktur. Man kan ytterligare en tid dölja problemen genom att pytsa ut nya miljoner till kommunerna, höja bidragsåldern till 21 år för "ensamkommande flyktingbarn", osv. Det är en bubbla, som förr eller senare måste spricka. Snart kommer ju lågkonjunkturen, och pengarna tar slut.

Det måste handla om något annat, eller mer, än invandringspolitiken!


EN FÖRKLARING skulle kunna vara den sammansmältning som skett av de sju riksdagspartierna - kanske tydligast manifesterat genom KD:s förvandling. Kristdemokraterna har ju övergett t.o.m. de kärnfrågor som en gång föranledde partiets bildande.

Kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen, då får man in en "katt bland hermelinerna". Ett parti som man inte vet var han har, som man inte kan "lita på". Naturligtvis hoppas man då på att SD också ska "göra en KD", naturligtvis kommer man att arbeta för detta - men man kan ju inte vara säkra på att lyckas.


ÄN VIKTIGARE ÄR förmodligen en tredje förklaring.

Genom att man så till den grad har monstrifierat Sverigedemokraterna fungerar detta parti disciplinerande i den politiska debatten:

• Så får man inte tycka, för så tycker ju SD

• Så får man inte säga, det skulle kunna gagna SD

• Så får man inte göra, då riskerar man "spela rasisterna i händerna".

På så vis är SD som en "batong", med vilken olika journalister och politiker hålls på plats.

Den dag SD inte längre framstår som ett monster, då försvinner batongfunktionen. Ingen kan veta var det då slutar.

Med ett fritt tankeutbyte skulle bilden snabbt kunna klarna kring den förda politikens konsekvenser. När medborgarna får invandringens totala kostnader klara för sig, inser de också vidden av hur de blivit förrådda av makthavarna.

Detta är således en stund som makthavarna i det längsta vill skjuta framför sig.


Så här skrev signaturen "Blackfootnation" den 21/4 -07, i en kommentar på Kurt Lundgrens blogg:

"Jag är övertygad om att 'vänstersidan' är mer än gravt bekymrad över den folkrörelse som växer mot dagens asyl- och invandringspolitik. Det som är på väg att riktigt lossna nu är ju en urkraft mot åsiktsförtryck, orättvisor mm som socialdemokratin uppstod ur, och som de själva nu är måltavla för.
 
Men egentligen är inte heller detta grunden för den största rädslan.
 
Man är livrädd för de debattörer, journalister, tänkare, filosofer, forskare, kulturarbetare som delar eller sympatiserar med SD och annan liknande opposition.
 
Dessa personer får i takt med SD's inflytande möjlighet att komma till tals. Dessa personers fakta, kunskaper och insikter i hur nomenklaturan i Sverige har hanterat denna epok av nutidshistoria. Det är det som sprängstoffet består av/i.

 
Hur propagandan har skötts, hur nepotism och åsiktsregistrering har banat väg för karriärklättringar inom varje nyckelposition.
 
Hur olika skattefinansierade verksamheter har nyttjats till lobbyverksamhet och journalister (med 'rätt' åsikter) har givits total frihet på en rad plattformar med att basunera ut ren och skär propaganda.
 
Hur man styrt tystnadsplikten för att kunna dölja problemen.
 
Hur man 'slaktat' oliktänkare genom offentliga 'avrättningar' i dagspress och statuerat exempel genom arbetsförbud.
 
Rädslan består i de otaliga varbölder, där total hänsynslöshet och all avsaknad av demokrati råder, ska avslöjas och bli offentliga.
 
Det är inte invandringspolitiken eller den havererade integrationen som är den egentliga faran att diskutera. Nomenklaturan har inga problem med att i förbifarten 'erkänna' att det blivit fel. Det gör den lite då och då... FARAN är allt det som ligger bakom.

 
Denna gigantiska marknad (invandring, globalisering, asylrätt mm) döljer så många chatteringar av maktmissbruk och vinstintressen att om bara en liten del av dessa får komma i dager så skulle det leda till ett sådant polaritetskifte att ordet 'Revolution' troligtvis vore det enda korrekta."


Det handlar om grupptryck, "normalitet" och masspsykologi.

Ur kolumn av Peter Sylwan i SvD den 22/4 -07:

"Djävulseffekten tar över hjärnan
 
På häxprocessernas tid hade han varit besatt av djävulen - den psyksjuke studenten som dödade sig själv och 32 andra i Virginia. Den sortens besatthet riskerar väldigt få av oss att drabbas av. Varken som offer eller förövare. Men det finns en nutida - och urtida - djävulseffekt som förvandla nästan vem som helst av oss till våldsverkare eller offer. I sin allvarligaste form härjade den i Bosnien på 90-talet. "
 
"För socialpsykologerna är det här förstås inget nytt..."
 
"I andra experiment kan man få vanliga normala människor att plåga en skådespelande försöksperson till (låtsad) medvetslöshet. Och trots att vi är bergsäkra på att en linje är kortare än en annan, visar experiment att vi ändrar oss om en grupp vi tillhör säger att det är tvärtom."
  
"Vi är bokstavligen för våra liv beroende av andra människor - att ingå i ett socialt sammanhang. Inklusive dess hierarkier, relationer och auktoriteter och normer."


Se vidare:

Expo och SD