Aktuell kommentar - vecka 13/07

 

 

Säkerhet

Med ett militärt engagemang som det Sverige nu givit sig in på i Afghanistan, i kombination med den bedrivna invandringspolitiken, är bordet dukat:

• vi skaffar oss fiender, personer med motiv att slå till mot Sverige

• vi tillhandahåller möjligheterna, då inom våra gränser finns ett stort antal muslimer, där många kan vara potentiella självmordsbombare.

Vad blir i den situationen, utifrån dessa två förutsättningar, en rationell säkerhetsstrategi?

 

Två faktorer står i vägen för ett effektivt säkerhetsarbete i Sverige:

1. Krav på icke-diskriminering.

2. Krav på rättssäkerhet


1. Krav på icke-diskriminering

Mycket av den politiska debatten i Sverige har handlat om att motverka diskriminering av olika grupper, inte minst invandrare och/eller muslimer. Särskilda lagar har tillkommit för ändamålet. Det finns t.o.m. en särskild statlig institution - DO - med uppgift att beivra diskriminering.

Detta skapar ett dilemma, om vi med begränsade polisresurser ska åstadkomma ett effektivt säkerhetsarbete. Ändamålsenligt blir då att ringa in riskfaktorer, och koncentrera insatserna där.

Sannolikheten för att en muslim med utländsk bakgrund ska visa sig vara terrorist är naturligtvis väsentligt högre än att en infödd kristen är det. Och sannolikheten för att en mörkhårig person med bruna ögon är muslim blir avgjort högre än att en blond person med blå ögon är det. /Det gäller även den som inte talar svenska, eller svenska med brytning, jämfört med den som talar svenska utan brytning./

Men ska hänsyn tas till de krav som diskrimineringslagarna och DO ställer, då får inte vissa individer misstänkas i högre grad än andra, på grundval av sitt utseende eller sin etnicitet.


2. Krav på rättssäkerhet

Om normala krav beträffande rättssäkerhet ska ställas, då ska inga åtgärder sättas in mot en person med mindre än att man har bevis som kan hålla för en prövning i domstol. Det räcker inte med misstankar och vissa indicier.

Men ska man vänta tills dess att dessa bevis eventuellt uppenbarar sig, då kan vederbörande terrorist redan ha hunnit genomföra sitt attentat. Efter attentatet finns kanske bevisen, men då är det för sent.

Det finns med andra ord målkonflikter, mellan å ena sidan likabehandling och rättssäkerhet, å andra sidan effektivitet i säkerhetsarbetet.

 

Detta är den situation som vi nu har försatts i, genom en sanslös invandringspolitik i kombination med en aningslös försvarspolitik.


Se vidare:

Svenskt försvarskrig i Afghanistan?

Terrorgrupper i Sverige

Terrorhot mot Sverige