Aktuell kommentar - vecka 6/00:

 

EU kastar masken

1989 föll Berlinmuren, strax därpå kollapsade Sovjetunionen. I samma skede började EU expandera. Ett imperiebygge avlöstes av ett annat.

En orättvis parallell? Anna Lindh försöker i dagarna uppenbarligen övertyga oss om motsatsen: Österrike ska frysas ut, som bestraffning för att dess folk röstat fel i det senaste parlamentsvalet i sitt land.

Om DDR, det forna Östtyskland, raljerades att regimen skulle behöva välja sig ett nytt folk. Börjar det inte luta mot att EU-politikerna behöver nya folk?

Hur stor andel av Sveriges befolkning stöder sanktionerna mot Österrike? Hur många av de 14 EU-regimerna har ett folkligt stöd för sina översittarfasoner?

Det är mycket som är märkligt i denna historia.

Utgångpunkten för alltihopa är att FPÖ skulle vara rasistiskt, om inte rentav nazistiskt. Vad stöder man sig då på? Den häftiga reaktionen och den massiva enigheten på toppnivå ger intryck av att FPÖ måste vara något väldigt hemskt, men var finns substansen? Vad har man reellt att hänvisa till?

Vad som talats mycket om är ett Haider-uttalande om Hitlers bekämpande av arbetslösheten. Det kan väl inte vara fel i sig, om man konstaterar att a) det är viktigt att bekämpa arbetslöshet b) Hitler var framgångsrik i det avseendet.

Problemet med Hitler låg ju på ett helt annat plan, nämligen a) krossandet av politiska meningsmotståndare helt bokstavligt, med våld b) behandlingen av judar och zigenare c) den aggressiva utrikespolitiken, med världskrig som följd.

Det finns kanske en del att invända mot FPÖ och Haider, men inte av det slaget att det kan motivera denna hetskampanj. Anklagelserna om nazism och kraven på utfrysning vittnar i själva verket om ett förakt - ett dubbelt förakt:

1. Gentemot nazismens offer. Är nazism inte värre än Haider, vad klagar de över? Det rutinmässiga nazistämplandet av varje åsikt man inte gillar innebär ett bagatelliserande av nazismen.

2. Gentemot dem som valde FPÖ - dvs 27% av de röstande. Dessa utgörs inte minst av arbetarklass och människor som får ta smällarna vid en stor invandring. Och stor invandring är just vad Österrike haft, som granne till det forna Jugoslavien. Inget EU-land har under de allra senaste åren, per capita, tagit emot fler flyktingar än just Österrike.

Den häftiga reaktionen mot Österrike blir också märklig vid flera jämförelser:

Italien släppte för några år sedan in ett högerextremt parti i regeringen. Det blev inga reaktioner inom EU.

Handlar det om en i största allmänhet obehaglig regim så har man ju valt en diametralt motsatt strategi mot Österrike jämfört med Turkiet. Om Turkiet resonerades att nära kontakter skulle stärka de goda krafterna i landet.

Finland har per capita inte tagit emot tiondelen så många flyktingar som Österrike, ändå är det inte tal om några sanktioner mot Finland.

Märkligt är också ett annat moment. Den första signalen mot Österrike kom från Israel, som uppenbarligen anser sig ha rätten att diktera för andra länder vilka regeringsbildningar som kan tillåtas. Israel lät under 1980-talet Yitshak Shamir ingå i olika regeringar - Shamir, som var medansvarig för mordet på FN-medlaren Folke Bernadotte 1948.

Den nytillträdda regeringen i Österrike har i sin regeringsdeklaration klart tagit avstånd från både, nazism, rasism och främlingsfientlighet. Ändå ska de 14 EU-regimerna förverkliga sina hot om utfrysning. Därmed visar de att det i själva verket handlar om något annat.

Pia Kjersgaard i Danskt Folkeparti har veterligen aldrig sagt något om Hitler som kan tolkas positivt för honom. Ändå är det ingen tvekan om att samma sak som nu drabbar Österrike skulle kunna drabba Danmark, om Danskt Folkeparti blir större och tas in i en dansk regering.

Folken i EU:s medlemsländer ska inte få välja fritt - det är vad alltihop handlar om!