Aktuell kommentar - vecka 42/00:

 

 

Behövs medborgare?

Vad betyder ett medborgarskap?

Vad innebär det att vara medborgare i ett land?

Behöver Sverige medborgare?


Den generösa flyktingpolitiken har varit generös inte bara genom att många människor fått stanna i Sverige, utan också genom att bidrag av olika slag varit rikligt tilltagna. En generositet har dessutom tillämpats i beviljande av medborgarskap. 1)

Nu kommer detta tydligen att kompletteras med möjligheten till dubbla eller flerdubbla medborgarskap.

Vem har man då lyssnat på? Vems intressen är det man vill ta tillvara?

Svenskar i allmänhet har naturligtvis inget intresse av något sådant. Vad som hänt är att den aktuella propositionen 2) föregåtts av en remissomgång där de flesta remissinstanser har varit invandrarorganisationer, och dessa ställt sig mestadels positiva till denna idé. För många av deras medlemmar skulle det underlätta tillvaron.

Är det inte lättsinnigt att på sådana grunder urvattna något så grundläggande som medborgarskapet?

 


Det var mindre än ett sekel sedan som demokratin erövrades i Sverige, med den allmänna och lika rösträtten. Den hade föregåtts av en långvarig, seg och bitvis hård kamp. 3) Denna rösträtt var knuten till medborgarskapet.

För både konservativa och socialister förknippades medborgarskapet med en moral av hederlighet och ärlighet, ansvarstagande och vilja att göra rätt för sig. Medborgarskapet innebar sjävklart både rättigheter och skyldigheter.

Arenan för utövandet av medborgarskapet var nationen, med ett gemensamt territorium, ett gemensamt språk och en gemensam ekonomi.

En liknelse kan göras med familjen, där man ju också är beroende av varandra. Även där finns en budget att hushålla med. Mer utgifter på ett håll betyder att det blir mindre över till annat. Familjen ger trygghet, men inom den ställs också krav på medlemmarna.

Medborgarskapet är alltså knutet till demokratin. Vi kan ha medborgarskap 4) utan demokrati, men vi kan inte ha en fungerande demokrati utan ett levande medborgarskap.

 


Nu finns krafter som arbetar för en förändring, krafter som uppenbart strävar efter en upplösning av nationerna. På detta finns många tecken: EU:s tillkomst, dess fördjupning och utvidgning, gränslösheten i övrigt med både fria kapitalströmmar och massinvandring, språkpolitiken, osv.

Här blir det konsekvent att angripa även medborgarskapet. Ett exempel på detta är urgröpningen av medborgerliga rättigheter. Ett annat exempel är kravlösheten vid beviljande av nya medborgarskap och slappheten vid utfärdandet av nya pass. Inte ens vandelskravet har i praktiken fungerat - även dokumenterat kriminella har beviljats medborgarskap.

Nu ska därtill komma en "utvidgning" av medborgarskapet. Redan idag fanns cirka 300.000 svenska medborgare vilka samtidigt har annat medborgarskap. I de flesta fall har då funnits särskilda skäl 5), sammanhängande med flyktingskap och förtryck. Med den föreslagna lagändringen skulle antalet personer med dubbla medborgarskap i och för sig inte öka dramatiskt- det skulle handla om ytterligare cirka 120.000 fall. Den väsentliga innebörden ligger på det principiella planet.

Regeringen gör nu medborgarskap till något som man kan välja till eller välja bort, något man kan samla på sig. Till bilden hör att med den nya lagen sätts inget tak för antalet medborgarskap - det kan i princip bli två, tre eller fler olika pass. Och rösträtt i lika många länder.

En sådan valfrihet betyder samtidigt en kravlöshet. Varifrån hämtar en sådan människa sin identitet, var får han/hon sin lojalitet? Vilket engagemang i ett lands öde kan förväntas från den, som när det passar kan bara hoppa över till ett annat?

F.d 6) integrationsminister Messing har hävdat att dubbla medborgarskap skulle befrämja integration av invandrare i Sverige. Mer sannolikt är att det motverkar integration.

Nu är inte andra länder lika tokiga som Sverige, men i princip skulle vår s-regerings linje kunna betyda att alla människor i världen är medborgare i samtidigt alla länder. Då har gränserna avskaffats. Man har rätt att bosätta sig var man önskar.

Om det land man valt att tills vidare bo i har ett välfärdssystem, då har man rätt att ta del av detta - så länge det ännu finns kvar.

 


Stort PS: Villkorat medborgarskap

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Man kan bli medborgare redan efter 5 år, och inga krav ställs på språkkunskaper i svenska.

2) "Lag om svenskt medborgarskap" (1999/2000:147)

3) Vid rösträttsdemonstrationer i Stockholm både 1902 och 1917 slogs svenska arbetare blodiga.

4) Ett åtminstone formellt medborgarskap.

5) Eller åtminstone föregivits sammanhänga med sådant.

6) Nu har ju Sverige en ny integrationsminister - Mona Sahlin.