Aktuell kommentar - vecka 37/00:

 

 

Mötesfrihet?

Våldsbrottslighet och motsättningar har blivit ett inslag i den svenska vardagen, otryggheten sprider sig - en situation som till stor del sammanhänger med den förda invandringspolitiken.

Ska i detta läge få finnas plats på den svenska politiska scenen för ett parti som ifrågasätter den förda invandringspolitiken? Ska Sverigedemokraterna tillåtas verka demokratiskt, ska mötesfrihet även omfatta dem?

Denna rätt har ifrågasatts av politiker i Stockholms kommun, som vägrat att låta SD hyra möteslokaler i Medborgarhuset. Nu har Länsrätten fällt en dom i frågan, och ger SD rätt att hyra möteslokaler 1). Kommunpolitiker har ändå framhärdat i sin vägran, men när Sverigedemokraterna den 9 september arrangerade ett stormöte lyckades de ändå fixa fram en annan möteslokal, i Gubbängen.

Därmed var dock inte alla problem ur världen:

 


Av erfarenhet har SD:arna fått lära sig att de angrips fysiskt av AFA-anarkister när de försöker hålla någon form av möten. Som säkerhetsåtgärd måste de därför hålla mötesplatsen hemlig. Inför mötet den 9/9 hade SD-kansliet således uppgivit tre olika samlingsplatser i närheten, varifrån deltagarna skulle lotsas till möteslokalen.

Det visade sig att en av dessa samlingsplatser (Tallkrogen) blev känd för AFA, som var där med ett 50-tal svartklädda ungdomar. De scener som sedan utspelade sig var uppskakande, även om det aldrig gick så långt att någon blev skadad. Här stod en liten klunga av medelålders eller äldre herrar och damer och väntade 2) - men detta skulle de inte har rätt att göra. De blir fysiskt attackerade av dessa uniformerade unga, som förklarade att de inte fick stå där - "inga fascister på våra gator" 3).

Åtminstone två äldre män blev omkullslagna, några andra blir slagna i huvudet och på ryggen. Nästan ingen gjorde något egentligt motstånd, de flesta blev ganska uppskrämda. Innan polisen hunnit anlända hade många av de tänkta mötesdeltagarna drivits bort från T-banenedgången. SD räknar med att genom AFA-angreppet gick man miste om ett 30-tal personer, som aldrig hittade till möteslokalen.

 


Hur refererades det inträffade i massmedia? I Aftonbladet den 10/9 -00 skrev journalisten Ulla-Lene Österholm under rubriken "60 POLISER STOPPADE SLAGSMÅLET":

"Högerextremister, både från Sverige och Norge, drabbade i går samman med anarkister ...ett 60-tal poliser och hundpatruller höll ordning på gängen."

"Mötet blev känt av Antifascistisk Aktion, AFA, som med alla medel ville hålla rasisterna borta från gatorna,...

- Vi gillar inte när nazister har möte i vårt land, sa en av AFA-ledarna."

Artikeln avslutades med ett konstaterade att det inte förekom några "nassehälsningar eller andra symboler" på mötet.

Vi från Blågula Frågor närvarade på detta möte och kunde som ögonvittnen konstatera hur det förhöll sig:

Det visade sig att deltagarna både till ålder, utseende och klädsel ganska väl stämde överens med ett genomsnitt av den svenska befolkningen. De åsikter som fördes fram i talen kunde vi själva till stor del skriva under på 4), det var i varje fall aldrig i närheten av någonting nazistiskt. Föga överraskande, för den som läst SD:s program eller tittat på Sverigedemokraternas hemsida.

Så om Aftonbladet inte i samband med möten för t ex socialdemokraterna eller folkpartiet konstaterar att "inga nassehälsningar" förekom - varför ska man behöva konstatera detta beträffande SD-möten?

Två grupper som "drabbade samman", "gäng" att hålla ordning på - så mycket längre från verkligheten kunde Aftonbladet knappast komma. Våldet och hotbilden gick ju bara i en riktning! 5) Precis som när gäng av gaturånare ger sig på sina offer.

 


I Dagens Nyheter den 9/9 kunde man läsa om en forskningsrapport som återigen visade vilket svagt förtroende allmänheten har för den svenska journalistkåren. Bara 13% av de tillfrågade hade uppfattningen att journalisterna ger en verklighetstrogen bild. Till och med i den egna kåren ansåg hälften att journalister inte alltid bemödar sig att vara sakligt korrekta.

Klart är att i varje fall Ulla-Lene Österholm på AB lever upp till högt ställda förväntningar på ovederhäftighet. Därigenom bidrar hon till att sanktionera våldet och attentaten mot svensk demokrati.

 

 Se vidare:

Intervju med Johan Rinderheim, SD 

Millt sagt, vecka 38

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Precis som andra partier.

2) Helt vanliga "Svensson", av klädseln att döma.

3) Men det var ju inte på gatan som man i första hand ville vara, man var på väg till en möteslokal. Vad blir logiken i AFA-ingripandet - får invandringskritiker överhuvudtaget inte uppehålla sig utanför sina bostäder? (Och ska de få vara säkra ens där - före mötet lär tre SD-aktiva ha fått slagord sprejade på husen där de bor.)

4) Dock inte alltid - som när det pläderades för en historieundervisning i skolan som är fokuserad på gamla kungar och krigiska hjältedåd.

5) Vid hur många tillfällen har Sverigedemokraterna försökt att störa möten för meningsmotståndare? Denna typ av agerande förekommer är helt enkelriktat.