Sverige och svenskan

Ur Svenska Dagbladet 18/8:

 


I ett öppet brev till Göran Persson skriver förre sekreterare i Svenska Akademien Sture Allén följande:

'Herr statsminister,

I tusen år har svenska språket stått oss bi. Under detta millennium har dess grundläggande betydelse för vårt land blivit allt klarare, och många i ledande befattningar har aktivt arbetat för det. Redan i Magnus Erikssons landslag från 1350 föreskrevs det, att alla officiella skrivelser skulle avfattas på svenska. Under 1990-talet blev svenskan som sig bör ett av EU:s officiella språk. Vid en språkdag i Stockholm i våras talade statsrådet Ulrica Messing finstämt om svenska språket och behovet av att stärka dess roll i EU.'

Sture Allén skriver vidare att maktapparaten har långt drivna planer på att kraftigt motverka svenskan. Man har faktiskt medverkat till att hindra att svenskan skall kunna användas i patenthandlingar.

'Patentområdet är ett vidsträckt fält med rikt varierat ordförråd som vi inte får gå miste om, men saken har också stor principiell vikt. Om vi släpper ett område kommer snart krav på fler, och destruktionen av svenskan som uttrycksmedel skulle få allt obehagligare följder för svensk kultur och svenskt samhälle i övrigt, kort sagt Sverige.'

Herr Allén refererar vidare att Mona Sahlin i en interpellation i maj sagt att svenska språket skall inte diskrimineras.

Herr statsminister, skall vi kunna säga framöver att Göran Persson inte svek sitt språk i detta kritiska skede? slutar Sture Allén sitt öppna brev."