Oklara rutiner

Ur Dagens Nyheter den 2/11 -03:

"Roberto Pita har bott i Sverige i nio år. Nu är han inlåst hos Migrationsverket i Märsta. När som helst ska han skickas hem till Peru, ett land som blivit honom helt främmande."

 Denne man omhändertogs när polisen upptäckte att han vistades illegalt i landet:

"Han har kunnat leva ett "normalt" liv ända sedan han fick det första utvisningsbeslutet från Utlänningsnämnden 1998. Han har deklarerat varje år, fått fast anställning och utbildat sig till lärare.

De fyra sista siffrorna i personnumret - nyckeln till det svenska samhället - fick han redan 1993. Då fick han ett tillfälligt uppehållstillstånd, med arbetstillstånd, eftersom han var tillsammans en kvinna med svenskt medborgarskap.

- Jag har levt här som en normal person. Det enda jag saknade var en stämpel i passet..., säger Roberto Pita."

Utvisningsbeslutet från 1998 blev aldrig verkställt:

"Det enda Roberto Pita behövde göra var att inte inställa sig hos Migrationsverket. Han hade kvar sin folkbokföringsadress där han hämtade sin post, bland annat kallelsen till Migrationsverket. Men han bodde hos en vän."

"Roberto Pita har skickat sin deklaration till skattemyndigheterna varje år sedan 1996 utan att någon reagerat. År 2000 sökte han in på lärarhögskolan och blev antagen. Två år senare hade han sin examen som ämneslärare. Han har fått fast anställning på en skola i Stockholm. För att bli anställd krävde skolan ett utdrag ur belastningsregistret på Rikspolisstyrelsen. Utdraget kom. Där står att Roberto Pita inte begått något brott i Sverige."

"2001 fick Roberto Pita ett förstahandskontrakt på en lägenhet i Hägersten. I år har han tagit ett banklån hos Nordea Finans på 250.000 kronor för att köpa en bil. I augusti i år fick han sitt körkort."

 Roberto Pita är tydligen inte unik:

"Han har flera vänner i Sverige som - tack vare de fyra sista siffrorna i personnumret - lever ett "normalt" liv i Sverige trots att de har ett utvisningsbeslut.

- Många har sökt på anknytning men flyttat ifrån sina tjejer. .."

 

 

 DN samma dag, i en annan artikel:

"Den ena handen vet inte vad den andra gör i myndighets-Sverige. En person som fått de fyra sista siffrorna i personnumret kan leva ett nästan normalt liv i Sverige, även om beslut om utvisning har fattats. Ändå ser myndigheterna ingen anledning att ändra rutinerna.

Nästan alla som får ett tillfälligt uppehållstillstånd ett år eller längre får ett personnummer. Meningen är att de ska kunna skaffa en bostad och ett arbete så snart som möjligt efter ankomsten. Leva ett så normalt liv som möjligt i det svenska samhället.

Den som så småningom utvisas avregistreras inte alltid i folkbokföringsregistret. Följden blir att hon eller han kan fortsätta att använda sitt personnummer som förut. Söka socialbidrag, få en fast anställning, inneha ett förstahandskontrakt på en lägenhet, ta ett banklån. Listan kan göras hur lång som helst."

Det kan vara många fler utlänningar som lever likt Roberto Pita:

"Förra året hade Migrationsverket över 800 utvisningsärenden där den utvisade hade fått ett personnummer. Flertalet var personer som kommit hit av anknytningskäl som spruckit."

 "Migrationsverket och polisen har inga resurser att söka rätt på alla som håller sig undan efter ett utvisningsbeslut. Migrationsverket skriver ett brev där beslutet redovisas. Samtidigt uppmanas den utvisade att ta kontakt med verket så att utvisningen kan verkställas. Ofta upphör kontaktförsöket där.

- Polisen och Migrationsverket jagar inte alla som låter bli att höra av sig. Det skulle bli för mycket jobb, säger beslutsfattare Hans Nylund."

Ändå ser varken Migrationsverket eller Riksskatteverket (RSV) ser någon anledning att ändra rutinerna så att folkbokföringen underrättas när någon fått ett utvisningsbeslut!

"- Det är polisens sak att se till att ett utvisningsbeslut verkställs. De utvisade har ju ofta en adress och finns i flera register. Om de söker lite mer aktivt kan de ju hitta de här personerna, säger Marie Alqvist Bresle, folkbokföringsjurist på RSV.

Med dagens lagstiftning är Migrationsverket bara skyldigt att underrätta folkbokföringen när en utvisning verkställts och det finns ett återreseförbud. Först då avregistreras personen i folkbokföringsregistret."