Maktlös polis

Det massiva och ständigt återkommande mediakampanjerna har givit resultet. Det finns ju inte "vi och dom", vi måste akta oss för att "kränka", "integriteten" måste...osv. "Flyktingar" får inte frihetsberövas, ej heller avvisas, utan att vara dömda för brott.

Ur nyhetsartikel i tidningen "Stockholm CITY" den 27/2 -06:

"POLISEN MAKTLÖS INFÖR STÖLDVÅG

Utländska stöldligor med unga tjuvar utan id-handlingar är ett växande problem i Stockholm. Polisen tvingas släppa ut dem på gatan igen - till nya stöldraider. Lagen är tandlös.

I ett fall greps en person för stöld sju gånger under en månad av citypolisen."

Få fall leder till avvisning från Sverige eller fällande dom, fortsätter artikeln:

"Enligt polisen kommer en stor grupp av de gripna tjuvarna från utlandet, främst Östeuropa och Sydamerika. De har satt i system att inte bära identitetshandlingar och uppger sig vara uner 15 år, gränsen för att kunna straffas."

"En annan metod för att slippa straff är att uppge sig vara asylsökande. Då tas den misstänkta personen till Migrationsverket för förvar.

Men myndigheten har ingen rätt att kvarhålla den asylsökande, som snart är tillbaka ute på gatan igen - för nya brott."

För vem/vilka har lagarna stiftats i Sverige?


 Se vidare:

Luckor hittade

Tjuvar