Ge alla fakta!"FARLIGT ATT INTE GE LÄSEKRETSEN ALLA FAKTA". Så löd en insändare av Karl-Gunnar Bäck i DN den 11/2 -00. Bäck skriver:

"Sista veckoslutet i januari ägde en våldtäkt rum i Rissne, där offret var en 14-årig flicka och förövarna nio pojkar. Jag har inte läst varje upplaga av tidningarna i Stockholm sedan dess, men av vad jag sett verkar en omständighet inte ha kommit fram offentligt förrän efter en vcka: att det gällde nio invandrarpojkar från samma skola - en skola som tidigare fått stor uppmärksamhet för sina goda undervisning.

Först lördagen den 5 februari berörs pojkarnas bakgrund med utgångspunkt i att Sverigedemokraterna spritt flygblad med deras namn och ortstillhörighet. Även i tv - där dock rapporteringen var bättre - blir det längre inslag denna dag med, liksom i pressen, avståndstagande från Sverigedemokraternas aktion.

För oss som bor i den aktuella förorten är detta märkligt. Alla visste med detsamma vilka grupper det gällde, men i medierna talades bara om 'pojkar'. Vilka som helst. Inte om ligapojkar vars beteende är lika frånstötande som skinnskallarnas.

Sverigedemokraterna kan nu säga: Om inte vi funnits skulle stockholmarna aldrig ha fått reda på att det gällde invandrare. Detta visar i hur farligt det är att inte inviga läsekretsen i fakta man själv känner till. På det sättet ger man vapen till demokratins motståndare.

Var det en medveten policy som låg bakom redigeringen eller var det rutin och politisk korrekthet som tog överhanden? Eller har jag fått allt om bakfoten? Är det mediernas tolkning som nu gäller - inte verkligheten?

Karl-Gunnar Bäck

Ansvarig utgivare av Spånga-Bladet"

 


På detta levererade DN-redktören Joachim Berner ett goddag-yxskaft-svar: "Vi ska publicera nationalitet och andra kriterier som är relevanta i sammanhanget..."

Men varför har man hittills inte publicerat detta? Var det inte just därför att man ansåg dessa kriterier "icke-relevanta"?

Kommer man fortsättningsvis att anse dem relevanta? Den frågan kvarstår!