Thord Palmlund, SIV

Omsättningen av SIV-chefer har varit snabb och i många fall kan anas en protest bakom avgången. I fallet med Thord Palmlund på 80-talet var detta helt uppenbart. Denna riktade i samband med sin avgång en direkt uppmaning "Dämpa Invandringen!".

I GP den 23/11 -87 säger Palmlund:

"Vi behöver en förstärkt gränskontroll i Malmö och Helsingborg. Idag vet vi inte hur många av dem som uppehåller sig illegalt i landet som kommit från Danmark och Tyskland. Och vi vet att många kastar sina pass. Det gäller både flyktingar och andra. Det måste sättas in åtgärder för att skydda den svenska flyktingpolitiken och vi måste ge signaler att det inte är någon fri invandring till Sverige."

I en TT-intervju från samma tid sägs:

"Verket har också gång på gång körts över av regeringen. Palmlund nämner den stora utredningen om invandrarpolitiken som invandrarpolitiska kommittén (POK) gjorde för några år sedan. I den talade verket om en stramare invandringslinje.

STRUNTADE I SYNPUNKTER

- Regeringen tog större hänsyn till remissyttranden från frivilliga och humanitära organisationer och struntade i vad vi sade både om konsekvenserna av en liberalisering och om vårt behov av resurser för att klara den situation som uppstod, säger Palmlund.

Samma sak hände vid diskussionerna om första asyl-landsprincipen och i vilken utsträckning Sverige skulle ge skydd åt asylsökande, som kom hit från annat land.

- Vi på verket menade att om den principen övergavs skulle de begränsa våra möjligheter att överhuvudtaget föra en flyktingpolitik. Det blev en kompromiss, men det skedde ändå en uppluckring som har underlättat för asylsökande att få komma till Sverige, säger Thord Palmlund.

Likaså har verkets krav på bättre gränskontroll, åtgärder mot människosmuggling och mot att vissa asylsökande kastar sina dokument, klingat ohörda. Inte heller har regeringen lyssnat när verket påtalat behovet av att vid vissa tillfällen införa visum för att stävja invandring av människor, som inte har flyktingskäl.

- - -

- Jag har upplevt en obenägenhet på olika politiska nivåer för att ta till sig sakkunskap och underlag som verket kan prestera med sin ganska stora kunskap."

Sveriges invandringsminister var vid denna tid Anita Gradin.

Hon blev sedan ansvarig för samma område inom EU.